Unární a binární operátory

Zadaný(é) příkaz(y)

Symbol na panelu Prvky

Význam

-

Ikona

Odčítání

-

Ikona

Znaménko -

-+

Ikona

Mínus/Plus

/

Ikona

Dělení

*

Ikona

Násobení

+

Ikona

Sčítání

+

Ikona

Znaménko +

+-

Ikona

Plus/Mínus

and nebo &

Ikona

Booleovské AND

boper

Žádný symbol.

Binární operátor. Následuje uživatelem definovaný symbol, který je použit jako binární operátor.

Použití: a boper %SYM1 b

uoper

Žádný symbol.

Unární operátor. Následuje uživatelem definovaný symbol, který je použit jako unární operátor.

Použití: uoper %SYM2 b

cdot

Ikona

Násobení, malý symbol násobení

circ

Ikona

Zřetězení

div

Ikona

Dělení

neg

Ikona

Booleovské NOT

odivide

Žádný symbol.

Lomítko (/) v kroužku

odot

Žádný symbol.

Malý symbol násobení v kroužku

ominus

Žádný symbol.

Symbol odčítání v kroužku

oplus

Žádný symbol.

Symbol sčítání v kroužku

or nebo |

Ikona

Booleovské OR

otimes

Žádný symbol.

Symbol násobení (x) v kroužku

over

Ikona

Dělení/zlomek

times

Ikona

Násobení

widebslash

Žádný symbol.

Zpětné lomítko \ mezi dvěma znaky, pravý z nich je dolní index, levý je horní index

wideslash

Žádný symbol.

Lomítko / mezi dvěma znaky, levý z nich je dolní index, pravý je horní index


Unární/binární operátory

Při vytváření vzorce LibreOffice lze použít různé unární a binární operátory. Unární operátory se týkají jednoho operandu. Binární operátory spojují dva operandy. Jednotlivé operátory jsou zobrazeny v dolní části panelu Prvky. Seznam těchto operátorů, spolu s dalšími, obsahuje také místní nabídka okna Příkazy. Pokud potřebujete operátor, který není obsažen na panelu Prvky, použijte místní nabídku nebo ho přímo napište v okně Příkazy.

Podpořte nás!