Unární a binární operátory

Zadaný(é) příkaz(y)

Symbol na panelu Prvky

Význam

-

Ikona

Odčítání

-

Ikona

Znaménko -

-+

Ikona

Mínus/Plus

/

Ikona

Dělení

*

Ikona

Násobení

+

Ikona

Sčítání

+

Ikona

Znaménko +

+-

Ikona

Plus/Mínus

and nebo &

Ikona

Booleovské AND

boper

Žádný symbol. Použití:

a boper %SYM1 b

Binární operátor. Následuje uživatelem definovaný symbol, který je použit jako binární operátor.

uoper

Žádný symbol. Použití:

uoper %SYM2 b

Unární operátor. Následuje uživatelem definovaný symbol, který je použit jako unární operátor.

cdot

Ikona

Násobení, malý symbol násobení

circ

Ikona

Zřetězení

div

Ikona

Dělení

neg

Ikona

Booleovské NOT

odivide

Žádný symbol.

Lomítko (/) v kroužku

odot

Žádný symbol.

Malý symbol násobení v kroužku

ominus

Žádný symbol.

Symbol odčítání v kroužku

oplus

Žádný symbol.

Symbol sčítání v kroužku

or nebo |

Ikona

Booleovské OR

otimes

Žádný symbol.

Symbol násobení (x) v kroužku

over

Ikona

Dělení/zlomek

times

Ikona

Násobení

widebslash

Žádný symbol.

Zpětné lomítko \ mezi dvěma znaky, pravý z nich je dolní index, levý je horní index

wideslash

Žádný symbol.

Lomítko / mezi dvěma znaky, levý z nich je dolní index, pravý je horní index


Unární/binární operátory

Při vytváření vzorce LibreOffice lze použít různé unární a binární operátory. Unární operátory se týkají jednoho operandu. Binární operátory spojují dva operandy. Jednotlivé operátory jsou zobrazeny v dolní části panelu Prvky. Seznam těchto operátorů, spolu s dalšími, obsahuje také místní nabídka okna Příkazy. Pokud potřebujete operátor, který není obsažen na panelu Prvky, použijte místní nabídku nebo ho přímo napište v okně Příkazy.

Podpořte nás!