Škálování

Zde naleznete podrobnější informace o škálování v LibreOffice Math a několik příkladů. (Uvozovky v tomto textu slouží ke zvýraznění a nejsou součástí příkladů.)

Velikost faktoriálu se neupravuje (např. "fact stack{a#b}" a "fact {a over b}"), ale faktoriál se zarovná podle základní čáry nebo na střed argumentu.

Také závorky mají vždy pevnou velikost. To se vztahuje na všechny symboly, které lze použít jako závorky. Porovnejte "(((a)))", "( stack{a#b#c})", "(a over b)".

Závorky doplněné o "left" nebo "right" ovšem upravují svou velikost podle argumentu. Viz "left(left(left(a right)right)right)", "left(stack{a#b#c}right)", "left(a over b right)".

Některé Atributy mají pevnou velikost; nezmění se, umístíte-li je nad dlouhé symboly.

Ikona upozornění

V příkladech je nutno používat mezery, aby byla jejich struktura správná. Při zadávání příkazů v okně Příkazy nesmíte mezery odstranit.


Podpořte nás!