Indexy a exponenty

Zde získáte základní informace o indexech a exponentech v LibreOffice Math. K pochopení popsaných detailů si můžete vyzkoušet příklady. (Uvozovky v tomto textu slouží ke zvýraznění a nejsou součástí příkladů.)

Index a exponent znaku se zobrazí nahoře nebo dole zarovnán vlevo k odpovídajícímu znaku. Např. můžete napsat a_2^3 nebo a^3_2, index a exponent mohou být v libovolném pořadí. Namísto '_' a '^' můžete použít sub a sup.

Již ovšem není možné použít následující výrazy:

a_2_3

a^2^3

a_2^3_4

Každou pozici pro horní/dolní index lze u znaku použít jen jednou. Pro určení požadovaného výsledku musíte použít závorky. Ilustrují to následující příklady:

a_{2_3}

a^{2^3}

a_2^{3_4}

a_{2^3}^{4_5}

Ikona tipu

Na rozdíl od jiných editorů vzorců, kde "_" a " ^ " odkazují jen na následující znak ("a_24" odkazuje jen na "2"), LibreOffice Math odkazuje na celé číslo, název či text. Pokud chcete umístit horní a dolní indexy za sebe, můžete výraz zapsat takto: "a_2{}^3" nebo "a^3{}_2".


Pro psaní tensorů poskytuje LibreOffice Math několik možností. Kromě notace "R_i{}^{jk}{}_l", obvyklé i v jiných aplikacích, můžete použít i jiné notace: "R_i{}^jk{}_l" a "{{R_i}^jk}_l".

Také lze použít horní a dolní indexy, které se zobrazí nalevo od znaku zarovnané doprava. K tomu stačí použít nové příkazy "lsub" a "lsup". Oba příkazy mají stejný efekt jako "sub" a "sup", jen se zobrazí vlevo od znaku. Např. "a lsub 2 lsup 3".

Pravidla pro zpracování nejednoznačností a nutnost použití závorek zůstávají stejné. Stejného výsledku lze dosáhnout také příkazem {}_2^3 a.

Ikona poznámky

Příkazy "sub" a "sup" jsou také dostupné jako "rsub" a "rsup".


Pomocí příkazů "csub" a "csup" můžete zapsat horní a dolní index přímo nad nebo pod znak. Např. "a csub y csup x". Také jsou možné kombinace indexů a exponentů: "abc_1^2 lsub 3 lsup 4 csub 55555 csup 66666".

Horní a dolní indexy lze připojit k většině unárních a binárních operátorů. Dva příklady: "a div_2 b a<csub n b +_2 h" a "a toward csub f b x toward csup f y".

Ikona upozornění

Nezapomeňte při zadávání těchto příkladů do okna Příkazy zapsat mezery mezi jednotlivými prvky vzorců.


Podpořte nás!