Množinové operace

Přiřadí znakům ve vzorci LibreOffice Math různé množinové operátory. Jednotlivé operátory jsou zobrazeny v dolní části panelu Prvky. Stejný seznam jednotlivých funkcí lze vyvolat pomocí místní nabídky v okně Příkazy. Operátory, které se nenacházejí na panelu Prvky, je nutné zadat přímo v okně Příkazy. Přímo lze zadat také další části vzorce, i když pro ně symboly existují.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku v okně Příkazy a zvolte Množinové operace

Zvolte Zobrazit - Prvky a poté na panelu Prvky vyberte ze seznamu Množinové operace.


Po výběru položky Množinové operace na panelu Prvky se v dolní části tohoto panelu zobrazí další ikony. Klepnutím na symbol operátor začleníte do vzorce, který je upravován v okně Příkazy.

Podrobnosti o množinových operacích:

Ikona je prvkem

je prvkem

Tato ikona vloží operátor je prvkem se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> in <?> v okně Příkazy.

Ikona není prvkem

není prvkem

Tato ikona vloží operátor není prvkem se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> notin <?> v okně Příkazy.

Ikona obsahuje

obsahuje

Tato ikona vloží operátor obsahuje se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> owns <?> nebo <?> ni <?> v okně Příkazy.

Ikona prázdné množiny

prázdná množina

Tato ikona vloží symbol prázdná množina. Také můžete napsat emptyset v okně Příkazy.

Ikona průniku

Průnik

Tato ikona vloží operátor průnik množin se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> intersection <?> v okně Příkazy.

Ikona sjednocení

Sjednocení

Tato ikona vloží operátor sjednocení se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> union <?> v okně Příkazy.

Ikona rozdílu

Rozdíl

Tato ikona vloží operátor rozdíl množin se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> setminus <?> nebo <?> bslash <?> v okně Příkazy.

Ikona množiny dělitelnosti

Množina dělitelnosti

Tato ikona vloží lomítko pro množinu dělitelnosti se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> slash <?> v okně Příkazy.

Ikona alef

Alef

Tato ikona vloží symbol kardinální číslo. Také můžete napsat aleph v okně Příkazy.

Ikona podmnožiny

Podmnožina

Tato ikona vloží operátor podmnožina se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> subset <?> v okně Příkazy.

Ikona podmnožina nebo rovno

Podmnožina nebo rovno

Tato ikona vloží operátor podmnožina nebo rovno se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> subseteq <?> v okně Příkazy.

Ikona nadmnožiny

Nadmnožina

Tato ikona vloží operátor nadmnožina se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> supset <?> v okně Příkazy.

Ikona nadmnožina nebo rovno

Nadmnožina nebo rovno

Tato ikona vloží operátor nadmnožina nebo rovno se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> supseteq <?> v okně Příkazy.

Ikona není podmnožina

není podmnožina

Tato ikona vloží operátor není podmnožina se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> nsubset <?> v okně Příkazy.

Ikona není podmnožina nebo rovno

není podmnožina nebo rovno

Tato ikona vloží operátor není podmnožina nebo rovno se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> nsubseteq <?> v okně Příkazy.

Ikona není nadmnožina

není nadmnožina

Tato ikona vloží operátor není nadmnožina se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> nsupset <?> v okně Příkazy.

Ikona není nadmnožina nebo rovno

není nadmnožina nebo rovno

Tato ikona vloží operátor není nadmnožina nebo rovno se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> nsupseteq <?> v okně Příkazy.

Ikona množiny přirozených čísel

Množina přirozených čísel

Tato ikona vloží symbol pro množinu přirozených čísel. Také můžete napsat setn v okně Příkazy.

Ikona množiny celých čísel

Množina celých čísel

Tato ikona vloží symbol pro množinu celých čísel. Také můžete napsat setz v okně Příkazy.

Ikona množiny racionálních čísel

Množina racionálních čísel

Tato ikona vloží symbol pro množinu racionálních čísel. Také můžete napsat setq v okně Příkazy.

Ikona množiny reálných čísel

Množina reálných čísel

Tato ikona vloží symbol pro množinu reálných čísel. Také můžete napsat setr v okně Příkazy.

Ikona množiny komplexních čísel

Množina komplexních čísel

Tato ikona vloží symbol pro množinu komplexních čísel. Také můžete napsat setc v okně Příkazy.

Ikona upozornění

Pokud zadáváte vzorce přímo v okně Příkazy, nezapomeňte na mezery mezi hodnotami a příkazy. Tím zaručíte, že vzorec bude mít správnou strukturu.


Podpořte nás!