Formát

Při vytváření vzorce LibreOffice Math je možné zvolit různé formátování. Možnosti formátování jsou zobrazeny v dolní části panelu Prvky. Seznam těchto možností je také v místní nabídce okna Příkazy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku v okně Příkazy a zvolte Formáty

Zvolte Zobrazit - Prvky a poté na panelu Prvky vyberte ze seznamu Formáty.


Následuje seznam všech dostupných možností formátování v programu LibreOffice Math. Ikona vedle možnosti formátování naznačuje, že je dostupná z panelu Prvky (nabídka Zobrazit - Prvky) nebo pomocí místní nabídky okna Příkazy.

Ikona poznámky

Písmeno "a" představuje zástupný znak, kterému chcete přiřadit formátování. Samozřejmě jej můžete nahradit za libovolný znak.


Možnosti formátování

Ikona levého horního indexu

Levý horní index

Vloží horní index nalevo od zástupného znaku. Také můžete napsat <?>lsup{<?>} v okně Příkazy.

Ikona horního indexu uprostřed

Horní index uprostřed

Vloží horní index nad zástupný znak. Také můžete napsat <?>csup<?> v okně Příkazy.

Ikona pravého horního indexu

Pravý horní index

Vloží horní index napravo od zástupného znaku. Také můžete napsat <?>^{<?>} v okně Příkazy. Také můžete použít rsup nebo sup.

Ikona vertikálního zásobníku (2 elementy)

Vertikální zásobník (2 elementy)

Vloží vertikální zásobník se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat binom<?><?> v okně Příkazy.

Ikona nového řádku

Nový řádek

Vloží do dokumentu nový řádek. Také můžete napsat newline v okně Příkazy.

Ikona levého dolního indexu

Levý dolní index

Vloží dolní index nalevo od zástupného znaku. Také můžete napsat <?>lsub{<?>} v okně Příkazy.

Ikona dolního indexu uprostřed

Dolní index uprostřed

Vloží dolní index pod zástupný znak. Také můžete napsat <?>csub<?> v okně Příkazy.

Ikona pravého dolního indexu

Pravý dolní index

Vloží dolní index napravo od zástupného znaku. Také můžete napsat <?>_{<?>} v okně Příkazy. Také můžete použít příkaz rsub nebo sub.

Ikona vertikálního zásobníku (3 elementy)

Vertikální zásobník (3 elementy)

Vloží vertikální zásobník se třemi zástupnými znaky. Také můžete napsat stack {<?>#<?>#<?>} v okně Příkazy.

Ikona malé mezery

Malá mezera

Vloží malou mezeru mezi zástupný znak a další element. Také můžete napsat ` v okně Příkazy. Tento příkaz se musí nacházet vlevo nebo vpravo od symbolu, proměnné, čísla nebo kompletního příkazu.

Ikona zarovnání vlevo

Zarovnat vlevo

Tato ikona přiřadí "a" zarovnání vlevo a vloží zástupný znak. Také můžete napsat alignl<?> v okně Příkazy.

Ikona vodorovného zarovnání na střed

Vodorovné zarovnání na střed

Tato ikona přiřadí "a" zarovnání na střed a vloží zástupný znak. Také můžete napsat alignc<?> v okně Příkazy.

Ikona zarovnání vpravo

Zarovnat vpravo

Tato ikona přiřadí "a" zarovnání vpravo a vloží zástupný znak. Také můžete napsat alignr<?> v okně Příkazy.

Ikona matice

Matice

Tato ikona vloží matici se čtyřmi zástupnými znaky Také můžete napsat matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} v okně Příkazy. Jeden znak # představuje oddělení sloupců, dva znaky # představují oddělení řádků. Matici můžete rozšířit v kterémkoliv směru, když do příkazu doplníte další znaky.

Ikona mezery

Mezera

Vloží mezeru mezi dva zástupné znaky. Také můžete napsat ~ v okně Příkazy. Tento příkaz se musí nacházet vlevo nebo vpravo od symbolu, proměnné, čísla nebo kompletního příkazu.

Příkazy alignl, alignc a alignr jsou pro zarovnání obzvláště užitečné, pokud

Při použití instrukcí pro zarovnání pamatujte, že

Pro zarovnání pomocí příkazu "matrix"

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Zarovnání vlevo

Pokud řádek nebo výraz začíná textem, implicitně se zarovná vlevo. Toto chování můžete změnit příkazem pro zarovnání. Např. stack{a+b-c*d#alignr "text"}, kde se "text" zarovná vpravo. Poznámka: text musí být vždy uzavřen do uvozovek.

Vzorce, ve výchozím nastavení zarovnané doprostřed, lze zarovnat vlevo i bez použití nabídky Formát - Zarovnání. Stačí před samotný vzorec vložit uvozovky, které určují text. Např. výsledkem příkazu "" a+b newline "" c+d bude, že oba vzorce jsou zarovnané vlevo místo doprostřed.

Ikona upozornění

Když zapisujete informace do okna Příkazy ručně, pamatujte, prosím, na to, že mnoho příkazů vyžaduje pro správné naformátování mezeru mezi jednotlivými elementy. Zvláště to platí, pokud místo zástupných znaků zadáváte přímo hodnoty, např. lsup{3}.


Přečtěte si část Závorky a seskupování, pokud chcete získat více informací o formátování v LibreOffice Math.

Při lepší organizaci dokumentů vám pomohou užitečné informace o indexech a exponentech a škálování.

Podpořte nás!