Atributy

Při vytváření vzorce LibreOffice Math je možné vybírat z různých atributů. Některé atributy jsou zobrazeny v dolní části panelu Prvky. Seznam těchto atributů je také v místní nabídce okna Příkazy. Ostatní atributy, které se nenacházejí na panelu Prvky nebo v místní nabídce, je nutné napsat zadat v okně Příkazy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku v okně Příkazy a zvolte Atributy

Zvolte Zobrazit - Prvky a poté na panelu Prvky vyberte ze seznamu Atributy.


Následuje úplný seznam všech atributů dostupných v LibreOffice Math. Symbol vedle atributu označuje, že je dostupný z panelu Prvky (zvolte Zobrazit - Prvky) nebo pomocí místní nabídky okna Příkazy.

Ikona poznámky

Při popisu následujících atributů odkazuje písmeno "a" v ikoně na zástupný znak, kterému odpovídající atribut přiřadíte. Tento znak můžete nahradit jakýmkoliv jiným znakem.


Atributy

Ikona čárky

Čárka

Vloží zástupný znak s čárkou. Také můžete napsat acute <?> v okně Příkazy.

Ikona zpětné čárky

Zpětná čárka

Vloží zástupný znak se zpětnou čárkou. Také můžete napsat grave <?> v okně Příkazy.

Ikona háčku

Háček

Vloží zástupný znak s háčkem. Také můžete napsat check <?> v okně Příkazy.

Ikona obloučku

Oblouček (breve)

Vloží zástupný znak s obloučkem (breve). Také můžete napsat breve <?> v okně Příkazy.

Ikona kroužku

Kroužek

Vloží zástupný znak s kroužkem. Také můžete napsat circle <?> v okně Příkazy.

Ikona vektorové šipky

Vektorová šipka

Vloží zástupný znak s vektorovou šipkou. Také můžete napsat vec <?> v okně Příkazy.

Ikona šipky tvaru harpuny

Šipka tvaru harpuny

Vloží zástupný znak se šipkou tvaru harpuny. Také můžete napsat harpoon <?> v okně Příkazy.

Ikona vlnovky

Vlnovka

Vloží zástupný znak s vlnovkou. Také můžete napsat tilde <?> v okně Příkazy.

Ikona stříšky

Stříška

Vloží zástupný znak se stříškou (cirkumflex). Také můžete napsat hat <?> v okně Příkazy.

Ikona pruhu

Pruh

Vloží zástupný znak s pruhem. Také můžete napsat bar <?> v okně Příkazy.

Ikona tečky

Tečka

Vloží zástupný znak s tečkou. Také můžete napsat dot <?> v okně Příkazy.

Ikona široké vektorové šipky

Široká vektorová šipka

Vloží zástupný znak s širokou vektorovou šipkou. Také můžete napsat widevec v okně Příkazy.

Ikona široké šipky tvaru harpuny

Široká šipka tvaru harpuny

Vloží zástupný znak se širokou šipkou tvaru harpuny. Také můžete napsat wideharpoon v okně Příkazy.

Ikona široké vlnovky

Široká vlnovka

Vloží zástupný znak s širokou vlnovkou. Také můžete napsat widetilde v okně Příkazy.

Ikona široké stříšky

Široká stříška

Vloží zástupný znak s širokou stříškou. Také můžete napsat widehat v okně Příkazy.

Ikona dvojité tečky

Dvojitá tečka

Vloží zástupný znak s dvojitou tečkou. Také můžete napsat ddot <?> v okně Příkazy.

Ikona čáry nad

Čára nad

Vloží čáru nad zástupný znak. V okně Příkazy je také možné zadat overline <?>. Délka čáry se automaticky přizpůsobí obsahu.

Ikona čáry pod

Čára pod

Vloží čáru pod zástupný znak. Také můžete napsat underline <?> v okně Příkazy.

Ikona čáry přes

Čára přes (přeškrtnutí)

Vloží čáru přes zástupný znak (přeškrtnutí). Také můžete napsat overstrike <?> v okně Příkazy.

Ikona trojité tečky

Trojitá tečka

Vloží zástupný znak s trojitou tečkou. Také můžete napsat dddot <?> v okně Příkazy.

Ikona průhledného

Průhledně

Vloží zástupný znak pro průhledný znak. Tento znak zabere místo jako "a", ale nezobrazí se. Také můžete napsat phantom <?> v okně Příkazy.

Ikona

Tučné písmo

Vloží zástupný znak v tučném písmu. Také můžete napsat bold <?> v okně Příkazy.

Ikona

Kurzíva

Vloží zástupný znak v kurzívě. Také můžete napsat ital <?> nebo italic <?> v okně Příkazy.

Ikona

Změna velikosti

Vloží příkaz pro změnu velikosti písma se dvěma zástupnými znaky. První zástupný znak odkazuje na velikost písma (např. 12) a druhý obsahuje text. Pro správné naformátování vložte mezi obě hodnoty mezeru. Také můžete napsat size <?> <?> v okně Příkazy.

Ikona

Změna písma

Vloží příkaz pro změnu typu písma se dvěma zástupnými znaky. První zástupný znak nahraďte jménem jednoho z uživatelských písem, Serif, Sans nebo Fixed. Místo druhého zástupného znaku napište text. Pro správné naformátování vložte mezi obě hodnoty mezeru. Také můžete napsat font <?> <?> v okně Příkazy.

Pomocí příkazu color změníte barvu vzorce. Zadejte color, poté napište jméno barvy (dostupné barvy jsou white - bílá, black - černá, cyan - azurová, magenta - purpurová, red - červená, blue - modrá, green - zelená a yellow - žlutá) a nakonec vzorec, znak nebo řadu znaků. Např. příkaz color green size 20 a zobrazí zelené písmeno "a" písmem o velikosti 20.

Příkazy nbold a nitalic zruší tučné písmo nebo kurzívu u standardních fontů ve vzorci. Například ve vzorci 5 x + 3=28 se x zobrazuje kurzívou, kterou odstraníte zapsáním nitalic před x, takto 5 nitalic x + 3=28.

Ikona poznámky

Atributy "acute", "bar", "breve", "check", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" a "vec" mají pevné rozměry. Jejich šířku nebo výšku není možné upravit, pokud jsou umístěny nad velké symboly.


Pro změnu velikosti můžete použít size n, +n, -n, *n a /n , kde n je zástupný znak. Tato metoda je užitečná, pokud se mění základní velikost vzorce. Příkazy size +n a size -n mění velikost v bodech, zatímco size *n a size /n mění velikost v procentech. Např. příkaz size *1.17 zvýší velikost znaků o 17%.

Ikona upozornění

Když zapisujete informace do okna Příkazy ručně, pamatujte, prosím, na to, že mnoho operátorů vyžaduje pro správné naformátování mezeru mezi jednotlivými elementy. Zvláště to platí, pokud místo zástupných znaků zadáváte přímo hodnoty.


Další informace o formátování v LibreOffice Math naleznete v části Závorky a seskupování.

Informace o atributech, indexech a exponentech a škálování vám pomohou lépe strukturovat své dokumenty.

Podpořte nás!