Závorky

Při vytváření vzorce LibreOffice Math je možné zvolit různé typy závorek. Typy závorek jsou zobrazeny v dolní části panelu Prvky. Seznam těchto závorek je také v místní nabídce okna Příkazy. Všechny závorky, které se nenacházejí na panelu Prvky nebo v místní nabídce, je nutné napsat ručně v okně Příkazy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku v okně Příkazy a zvolte Závorky

Zvolte Zobrazit - Prvky a poté na panelu Prvky vyberte ze seznamu Závorky.


Následuje seznam všech dostupných typů závorek. Ikona vedle typu závorky označuje, že je dostupná z panelu Prvky (nabídka Zobrazit - Prvky) nebo pomocí místní nabídky okna Příkazy.

Typy závorek

Ikona

Kulaté závorky

Vloží zástupný znak do normálních kulatých závorek. Lze také zadat příkaz (<?>) v okně Příkazy.

Ikona

Hranaté závorky

Vloží zástupný znak do hranatých závorek. Lze také zadat [<?>] v okně Příkazy.

Ikona

Dvojité hranaté závorky

Vloží zástupný znak do dvojitých hranatých závorek. Lze také zadat příkaz ldbracket <?> rdbracket v okně Příkazy.

Ikona

Složené závorky

Vloží zástupný znak do složených závorek. Lze také zadat přímo příkaz lbrace <?> rbrace v okně Příkazy.

Ikona

Svislé čáry

Vloží zástupný znak mezi svislé čáry. Lze také zadat příkaz lline <?> rline v okně Příkazy.

Ikona

Dvojité svislé čáry

Vloží zástupný znak mezi dvojité svislé čáry. Lze také zadat příkaz ldline <?> rdline v okně Příkazy.

Ikona

Špičaté závorky

Vloží zástupný znak mezi špičaté závorky. Lze také zadat příkaz langle <?> rangle v okně Příkazy.

Ikona

Operátorové závorky

Vloží zástupný znak mezi operátorové závorky. Lze také zadat příkaz langle <?> mline <?> rangle v okně Příkazy.

Ikona

Skupinové závorky

Vloží zástupný znak mezi skupinové závorky. Lze také zadat příkaz {<?>} v okně Příkazy.

Ikona

Kulaté závorky (zvětšující se)

Vloží zvětšující se kulaté závorky s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat left(<?> right) v okně Příkazy.

Ikona

Hranaté závorky (zvětšující se)

Vloží zvětšující se hranaté závorky s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat left[<?> right] v okně Příkazy. Velikost závorek se přizpůsobí automaticky.

Ikona

Dvojité hranaté závorky (zvětšující se)

Vloží zvětšující se dvojité hranaté závorky s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat left ldbracket <?> right rdbracket v okně Příkazy. Velikost závorek se přizpůsobí automaticky.

Ikona zvětšujících se složených závorek

Složené závorky (zvětšující se)

Vloží zvětšující se složené závorky s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat left lbrace <?> right rbrace v okně Příkazy. Velikost závorek se přizpůsobí automaticky.

Ikona zvětšujících se svislých čar

Svislé čáry (zvětšující se)

Vloží zvětšující se svislé čáry s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat left lline <?> right rline v okně Příkazy. Velikost čar se přizpůsobí automaticky.

Ikona zvětšujících se dvojitých svislých čar

Dvojité svislé čáry (zvětšující se)

Vloží zvětšující se dvojité svislé čáry s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat left ldline <?> right rdline v okně Příkazy. Velikost čar se přizpůsobí automaticky.

Ikona zvětšujících se špičatých závorek

Špičaté závorky (zvětšující se)

Vloží zvětšující se špičaté závorky s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat left langle <?> right rangle v okně Příkazy. Velikost závorek se přizpůsobí automaticky.

Ikona zvětšujících se operátorových závorek

Operátorové závorky (zvětšující se)

Vloží zvětšující se operátorové závorky se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat left langle <?> mline <?> right rangle v okně Příkazy. Velikost závorek se přizpůsobí automaticky.

Ikona zvětšující se složené závorky nahoře

Složená závorka nahoře (zvětšující se)

Vloží zvětšující se vodorovnou horní složenou závorku se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> overbrace <?> v okně Příkazy.

Ikona zvětšující se složené závorky dole

Složená závorka dole (zvětšující se)

Vloží zvětšující se vodorovnou dolní složenou závorku se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> underbrace <?> v okně Příkazy.

Pro vložení závorek se symbolem zaokrouhlení dolů napište lfloor<?>rfloor do okna Příkazy.

Pro vložení závorek se symbolem zaokrouhlení nahoru napište lceil<?>rceil do okna Příkazy.

Pro vložení zvětšujících se závorek se symbolem zaokrouhlení dolů napište left lfloor<?>right rfloor do okna Příkazy.

Pro vložení zvětšujících se závorek se symbolem zaokrouhlení nahoru napište left lceil<?>right rceil do okna Příkazy.

Ikona tipu

Pokud před příkaz závorek vložíte left a right, automaticky se upravuje velikost závorek (např. left(a over b right)). Velikost a rozestup závorek můžete také určit v nabídce Formát - Prokládání znaků - Kategorie - Závorky, kde zadáte požadovaná procenta. Chcete-li změnit všechny závorky ve vzorci, zaškrtněte pole Zvětšovat všechny vnořené závorky.


Závorky můžete použít i samostatně, stačí před příkaz přidat zpětné lomítko \. Např. když napíšete \[, zobrazí se jen levá hranatá závorka. Samostatně lze použít jen nezvětšující se závorky. Pro změnu velikosti použijte příkaz size.

Příklady jednoduchých závorek

Nezvětšující se závorky:

a = \{ \( \[ b newline

{} + c \] \) \ }

Pro zvětšující se závorky použijte none místo názvu závorky

a = left ( a over b right none newline

left none phantom {a over b} + c right )

Ikona poznámky

Příkaz phantom zajistí, že poslední závorka bude mít správnou velikost.


Ikona upozornění

Při zadávání příkazů přímo v okně Příkazy je nutno mezi prvky zadávat mezery. Tím zajistíte správnou strukturu výrazu.


Při efektivním sestavování vzorců vám pomohou užitečné informace o indexech a exponentech a zvětšování. Více informací o závorkách najdete v části Závorky a skupiny.

Podpořte nás!