Funkce

V dolní části panelu zvolte funkci. Seznam těchto funkcí je také v místní nabídce okna Příkazy. Všechny funkce, které se nenacházejí na panelu Prvky, je nutné napsat ručně v okně Příkazy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku v okně Příkazy a zvolte Funkce

Zvolte Zobrazit - Prvky a poté na panelu Prvky vyberte ze seznamu Funkce.


Následuje seznam všech funkcí, které se zobrazují na panelu Prvky. Ikona vedle funkce značí, že může být použita pomocí panelu Prvky (nabídka Zobrazit - Prvky) nebo prostřednictvím místní nabídky okna Příkazy.

Seznam funkcí

Ikona přirozené exponenciální funkce

Přirozená exponenciální funkce

Vloží přirozenou exponenciální funkci. Také můžete napsat func e^<?> v okně Příkazy.

Ikona přirozeného logaritmu

Přirozený logaritmus

Vloží přirozený (o základu e) logaritmus s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat ln(<?>) v okně Příkazy.

Ikona exponenciální funkce

Exponenciální funkce

Vloží exponenciální funkci s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat exp(<?>) v okně Příkazy.

Ikona logaritmu

Logaritmus

Vloží logaritmus (o základu 10) s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat log(<?>) v okně Příkazy.

Ikona mocniny

Mocnina

Vloží x umocněné na y. Také můžete napsat <?>^{<?>} v okně Příkazy. Také můžete místo ^ použít rsup nebo sup.

Ikona sinu

Sinus

Vloží funkci sinus s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat sin(<?>) v okně Příkazy.

Ikona kosinu

Kosinus

Vloží funkci kosinus s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat cos(<?>) v okně Příkazy.

Ikona tangens

Tangens

Vloží funkci tangens s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat tan(<?>) v okně Příkazy.

Ikona kotangens

Kotangens

Vloží funkci kotangens s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat cot(<?>) v okně Příkazy.

Ikona hyperbolického sinu

Hyperbolický sinus

Vloží funkci hyperbolický sinus s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat sinh(<?>) v okně Příkazy.

Ikona druhé odmocniny

Druhá odmocnina

Vloží symbol druhé odmocniny s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat sqrt(<?>) v okně Příkazy.

Ikona hyperbolického kosinu

Hyperbolický kosinus

Vloží funkci hyperbolický kosinus s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat cosh(<?>) v okně Příkazy.

Ikona hyperbolického tangens

Hyperbolický tangens

Vloží funkci hyperbolický tangens s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat tanh(<?>) v okně Příkazy.

Ikona hyperbolického kotangens

Hyperbolický kotangens

Vloží funkci hyperbolický kotangens s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat coth(<?>) v okně Příkazy.

Ikona n-té odmocniny

n-tá odmocnina

Vloží symbol odmocniny s dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat nroot n x v okně Příkazy.

Ikona arkus sinu

Arkus sinus

Vloží funkci arkus sinus s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat arcsin(<?>) v okně Příkazy.

Ikona arkus kosinu

Arkus kosinus

Vloží funkci arkus kosinus s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat arccos(<?>) v okně Příkazy.

Ikona arkus tangens

Arkus tangens

Vloží funkci arkus tangens s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat arctan(<?>) v okně Příkazy.

Ikona arkus kotangens

Arkus kotangens

Vloží funkci arkus kotangens s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat arccot(<?>) v okně Příkazy.

Ikona absolutní hodnoty

Absolutní hodnota

Vloží symbol absolutní hodnoty s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat abs(<?>) v okně Příkazy.

Ikona argumentu hyperbolického sinu

Argument hyperbolického sinu

Vloží funkci argument hyperbolického sinus s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat arsinh(<?>) v okně Příkazy.

Ikona argumentu hyperbolického kosinu

Argument hyperbolického kosinu

Vloží funkci argument hyperbolického kosinu s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat arcosh(<?>) v okně Příkazy.

Ikona argumentu hyperbolického tangens

Argument hyperbolického tangens

Vloží funkci argument hyperbolického tangens s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat artanh(<?>) v okně Příkazy.

Ikona argumentu hyperbolického kotangens

Argument hyperbolického kotangens

Vloží funkci argument hyperbolického kotangens s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat arcoth(<?>) v okně Příkazy.

Ikona faktoriálu

Faktoriál

Vloží symbol faktoriálu s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat fact <?> v okně Příkazy.

Ikona tipu

Funkci můžete přiřadit také index nebo exponent. Například zápis sin^2x znamená „sinus umocněný na 2x“.


Ikona upozornění

Když zapisujete informace do okna Příkazy ručně, pamatujte, prosím, na to, že mnoho operátorů vyžaduje pro správné naformátování mezeru mezi jednotlivými elementy. Zvláště to platí, pokud místo zástupných znaků zadáváte přímo hodnoty (např. abs 5=5 ; abs -3=3).


Podpořte nás!