Operátory

Pro vytváření vzorce LibreOffice Math je možné vybírat z různých operátorů. Všechny dostupné operátory se zobrazují v dolní části panelu Prvky. Jejich seznam je také v místní nabídce okna Příkazy. Všechny operátory, které se nenacházejí na panelu Prvky nebo v místní nabídce, je nutné napsat ručně v okně Příkazy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku v okně Příkazy a zvolte Operátory

Zvolte Zobrazit - Prvky a poté na panelu Prvky vyberte ze seznamu Operátory.


Následuje seznam všech dostupných operátorů. Ikona vedle operátoru značí, že je dostupný z panelu Prvky (zvolte Zobrazit - Prvky) nebo pomocí místní nabídky okna Příkazy.

Operátory

Ikona limity

Limita

Vloží znak limity s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat lim <?> v okně Příkazy.

Ikona sumy

Suma

Vloží znak celkového součtu (sumace) s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat sum <?> v okně Příkazy.

Ikona součinu

Součin (produkt)

Vloží znak celkového součinu (produktu) s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat prod <?> v okně Příkazy.

Ikona koproduktu

Koprodukt

Vloží znak koproduktu s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat coprod <?> v okně Příkazy.

Ikona horní a dolní meze

Horní a dolní mez

Vloží horní a dolní mez integrálu nebo sumace s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat from{<?>} to{<?>} <?> v okně Příkazy. Meze je třeba spojit se správným operátorem (např. takto int from{x}to{y} z) Meze se zobrazí uprostřed nad a pod odpovídajícím znakem.

Ikona integrálu

Integrál

Vloží symbol integrálu s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat int <?> v okně Příkazy.

Ikona dvojného integrálu

Dvojný integrál

Vloží symbol dvojného integrálu s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat iint <?> v okně Příkazy.

Ikona trojného integrálu

Trojný integrál

Vloží symbol trojného integrálu s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat iiint <?> v okně Příkazy.

Ikona dolní meze

Dolní mez

Vloží dolní mez integrálu nebo sumace se zástupnými znaky. Také můžete napsat from{<?>}<?> v okně Příkazy. Meze je třeba spojit se správným operátorem (např. takto int from{x} z).

Ikona křivkového integrálu

Křivkový integrál

Vloží symbol křivkového integrálu s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat lint <?> v okně Příkazy.

Ikona plošného integrálu

Plošný integrál

Vloží symbol plošného integrálu s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat llint <?> v okně Příkazy.

Ikona objemového integrálu

Objemový integrál

Vloží symbol objemového integrálu s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat lllint <?> v okně Příkazy.

Ikona horní meze

Horní mez

Vloží horní mez integrálu nebo sumace se zástupnými znaky. Také můžete napsat to <?><?> v okně Příkazy. Meze je třeba spojit se správným operátorem (např. takto int to x z).

Ikona tipu

Meze můžete k operátoru (např. integrálu) přidat tak, že nejprve klepnete na požadovaný operátor a poté klepnete na symbol meze. Tato metoda je rychlejší, než vypisovat celý příkaz.


Příkaz liminf vloží symbol limes inferior (nejmenší hromadný bod) s jedním zástupným znakem.

Příkaz limsup vloží symbol limes superior (největší hromadný bod) s jedním zástupným znakem.

Můžete vkládat také uživatelem definované operátory. Do okna Příkazy napište oper a dále syntaxi znaku. Například oper %theta x. Pomocí příkazu oper můžete vkládat i znaky, které nejsou ve znakové sadě LibreOffice. oper lze použít i ve spojení s mezemi; např. oper %union from {i=1} to n x_{i}. Symbol sjednocení (pojmenovaný union) bohužel nepatří k definovaným symbolům. Abyste jej přidali, vyberte Nástroje - Symboly. V zobrazeném dialogovém okně vyberte sadu symbolů Speciální a klepněte na tlačítko Upravit. V dalším okně opět vyberte sadu symbolů Speciální. Do pole Symbol zadejte smysluplné jméno, např. "union", a poté klepněte na symbol sjednocení v sadě symbolů. Klepněte na Přidat a OK. Klepnutím na OK poté zavřete i dialogové okno Symboly. Nyní můžete použít nový symbol, když v okně Příkazy zadáte jeho název, např. oper %union.

Ikona tipu

Meze lze umístit i jinak, než uprostřed nad/pod operátorem. Můžete použít volby LibreOffice Math pro práci s horními a dolními indexy. Např. zapsáním sum_a^b c do okna Příkazy umístíte meze vpravo od symbolu sumy. Pokud mez obsahuje delší výraz, musíte jej umístit do složených závorek, např. sum_{i=1}^{2*n} b. Při importu vzorců ze starších verzí se toto provede automaticky. Chcete-li změnit mezery mezi znaky, vyberte Formát - Prokládání znaků - Kategorie - Indexy nebo Formát - Prokládání znaků - Kategorie - Meze. Další informace o indexech se dozvíte na jiném místě Nápovědy.


Ikona upozornění

Když zapisujete informace do okna Příkazy ručně, pamatujte na to, že mnoho operátorů vyžaduje pro správné naformátování mezeru mezi jednotlivými elementy. Zvláště to platí, pokud místo zástupných znaků zadáváte přímo hodnoty, např. lim a_{n}=a.


Podpořte nás!