Relace

Pro vytváření vzorce LibreOffice Math je možné vybírat z různých typů relací. Dostupné typy relací jsou zobrazeny v dolní části panelu Prvky. Seznam těchto relací je také v místní nabídce okna Příkazy. Všechny relace, které se nenacházejí na panelu Prvky nebo v místní nabídce, je nutné napsat ručně v okně Příkazy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku v okně Příkazy a zvolte Relace

Zvolte Zobrazit - Prvky a poté na panelu Prvky vyberte ze seznamu Relace.


Následuje seznam všech dostupných typů relací. Symbol vedle typu relace označuje, že je dostupná z panelu Prvky (nabídka Zobrazit - Prvky) nebo pomocí místní nabídky okna Příkazy.

Relace:

Ikona je rovno

je rovno

Vloží znaménko rovnosti (=) se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> = <?> v okně Příkazy.

Ikona není rovno

není rovno

Vloží znaménko nerovnosti se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> neq <?> v okně Příkazy.

Ikona je identické

je identické

Vloží znaménko je identické (shodnost) se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> equiv <?> v okně Příkazy.

Ikona je kolmé

je kolmé

Vloží znak je kolmé (pravý úhel) se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> ortho <?> v okně Příkazy.

Ikona dělí

dělí

Vloží znaménko dělí se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> divides <?> v okně Příkazy.

Ikona nedělí

nedělí

Vloží znaménko nedělí se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> ndivides <?> v okně Příkazy.

Ikona je menší než

je menší než

Vloží relaci menší než se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?>lt<?> nebo <?> < <?> v okně Příkazy.

Ikona je větší než

je větší než

Vloží relaci větší než se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?>gt<?> nebo <?> > <?> v okně Příkazy.

Ikona je přibližně rovno

je přibližně rovno

Vloží relaci přibližně rovno se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> approx <?> v okně Příkazy.

Ikona je rovnoběžné s

je rovnoběžné s

Vloží relaci rovnoběžnosti se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> parallel <?> v okně Příkazy.

Ikona menší nebo rovno (nakloněné)

menší nebo rovno (nakloněné)

Vloží relaci menší nebo rovno se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> leslant <?> v okně Příkazy.

Ikona větší nebo rovno (nakloněné)

větší nebo rovno (nakloněné)

Vloží relaci větší nebo rovno se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> geslant <?> v okně Příkazy.

Ikona je podobné nebo rovno

je podobné nebo rovno

Vloží relaci je podobné nebo rovno se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> simeq <?> v okně Příkazy.

Ikona je úměrné

je úměrné

Vloží relaci je úměrné se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> prop <?> v okně Příkazy.

Ikona je menší nebo rovno

je menší nebo rovno

Vloží relaci menší nebo rovno se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> le <?> nebo <?> <= <?> v okně Příkazy.

Ikona je větší nebo rovno

je větší nebo rovno

Vloží relaci větší nebo rovno se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> ge <?> nebo <?> >= <?> v okně Příkazy.

Ikona je podobné

je podobné

Vloží relaci je podobné se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> sim <?> v okně Příkazy.

Ikona směřuje k

směřuje k

Vloží relaci směřuje k se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> toward <?> v okně Příkazy.

Ikona dvojité šipky vlevo

dvojitá šipka vlevo

Vloží logickou relaci dvojitá šipka vlevo. Také můžete napsat dlarrow v okně Příkazy.

Ikona dvojité šipky vlevo a vpravo

dvojitá šipka vlevo a vpravo

Vloží logickou relaci dvojitá šipka vlevo a vpravo. Také můžete napsat dlrarrow v okně Příkazy.

Ikona dvojité šipky vpravo

dvojitá šipka vpravo

Vloží logickou relaci dvojitá šipka vpravo. Také můžete napsat drarrow v okně Příkazy.

Ikona předchází

předchází

Vloží logický operátor předchází se dvěma zástupnými znaky. V okně Příkazy také můžete zadat příkaz prec.

Ikona následuje

následuje

Vloží logický operátor následuje se dvěma zástupnými znaky. V okně Příkazy také můžete zadat příkaz succ.

Ikona nepředchází

nepředchází

Vloží logický operátor nepředchází se dvěma zástupnými znaky. V okně Příkazy také můžete zadat příkaz nprec.

Ikona nenásleduje

nenásleduje

Vloží logický operátor nenásleduje se dvěma zástupnými znaky. V okně Příkazy také můžete zadat příkaz nsucc.

Ikona předchází nebo se rovná

předchází nebo se rovná

Vloží logický operátor předchází nebo se rovná se dvěma zástupnými znaky. V okně Příkazy také můžete zadat příkaz preccurlyeq.

Ikona následuje nebo se rovná

následuje nebo se rovná

Vloží logický operátor následuje nebo se rovná se dvěma zástupnými znaky. V okně Příkazy také můžete zadat příkaz succcurlyeq.

Ikona předchází nebo odpovídá

předchází nebo odpovídá

Vloží logický operátor předchází nebo odpovídá se dvěma zástupnými znaky. V okně Příkazy také můžete zadat příkaz precsim.

Ikona následuje nebo odpovídá

následuje nebo odpovídá

Vloží logický operátor následuje nebo odpovídá se dvěma zástupnými znaky. V okně Příkazy také můžete zadat příkaz succsim.

Když do okna Příkazy napíšete <?> gg <?> nebo >>, vložíte do svého vzorce relaci mnohem větší než.

Když do okna Příkazy napíšete ll nebo <<, vložíte do vzorce relaci mnohem menší než.

Když do okna Příkazy napíšete <?>def<?>, vložíte do vzorce relaci je definováno jako.

Když do okna Příkazy napíšete <?> transl <?>, vložíte do svého vzorce symbol shodnosti je obraz.

Když do okna Příkazy napíšete <?> transr <?>, vložíte do vzorce symbol shodnosti je původce.

Ikona upozornění

Když zapisujete informace do okna Příkazy ručně, pamatujte, prosím, na to, že mnoho operátorů vyžaduje pro správné naformátování mezeru mezi jednotlivými elementy. Zvláště to platí, pokud místo zástupných znaků zadáváte přímo hodnoty, např. pro relaci "je mnohem větší než" napište 10 gg 1 nebo a gg b.


Podpořte nás!