Unární/binární operátory

Při vytváření vzorce LibreOffice lze použít různé unární a binární operátory. Unární operátory se týkají jednoho operandu. Binární operátory spojují dva operandy. Jednotlivé operátory jsou zobrazeny v dolní části panelu Prvky. Seznam těchto operátorů, spolu s dalšími, obsahuje také místní nabídka okna Příkazy. Pokud potřebujete operátor, který není obsažen na panelu Prvky, použijte místní nabídku nebo ho přímo napište v okně Příkazy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku v okně Příkazy a zvolte Unární/binární operátory

Zvolte Zobrazit - Prvky a poté na panelu Prvky vyberte ze seznamu Unární/binární operátory.


Následuje úplný seznam unárních a binárních operátorů. Symbol u operátoru značí, že ho lze použít pomocí panelu Prvky (zvolte Zobrazit - Prvky) nebo prostřednictvím místní nabídky v okně Příkazy.

Unární a binární operátory

Ikona plus

Plus

Vloží plus s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat + <?> v okně Příkazy.

Ikona minus

Minus

Vloží minus s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat -<?> v okně Příkazy.

Ikona plus/minus

Plus/Mínus

Vloží plus/minus s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat +-<?> v okně Příkazy.

Ikona minus/plus

Mínus/Plus

Vloží minus/plus s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat -+<?> v okně Příkazy.

Ikona sčítání (plus)

Sčítání (plus)

Vloží plus se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?>+<?> v okně Příkazy.

Ikona násobení (tečka)

Násobení (tečka)

Vloží operátor tečka se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?>cdot<?> v okně Příkazy.

Ikona násobení (x)

Násobení (x)

Vloží 'x' násobení se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?>times<?> v okně Příkazy.

Ikona násobení (*)

Násobení (*)

Vloží znak násobení hvězdička se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?>*<?> v okně Příkazy.

Ikona odčítání

Odčítání

Vloží znaménko odčítání se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?>-<?> v okně Příkazy.

Ikona dělení (zlomek)

Dělení (zlomek)

Vloží zlomek se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?>over<?> v okně Příkazy.

Ikona dělení

Dělení

Vloží znaménko dělení se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?>div<?> v okně Příkazy.

Ikona dělení (lomítko)

Dělení (lomítko)

Vloží lomítko '/' se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?>/<?> v okně Příkazy.

Ikona booleovského NOT

Booleovské NOT

Vloží Booleovské NOT s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat neg<?> v okně Příkazy.

Ikona booleovského AND

Booleovské AND

Vloží Booleovské AND se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?>and<?> v okně Příkazy.

Ikona booleovského OR

Booleovské OR

Vloží Booleovské OR se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?>or<?> v okně Příkazy.

Ikona zřetězení

Zřetězení

Vloží znaménko zřetězení se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat circ v okně Příkazy.

Můžete vkládat také uživatelem definované unární operátory. Do okna Příkazy napište uoper a dále syntaxi znaku. Tato funkce je užitečná pro vkládání speciálních znaků do vzorce. Například příkaz uoper %theta x vytvoří malé řecké písmeno théta (součást znakové sady LibreOffice Math). Můžete vkládat i znaky, které nejsou ve znakové sadě LibreOffice tím, že vyberete Nástroje - Symboly - Upravit.

Můžete vkládat také uživatelem definované binární operátory. Do okna Příkazy napište boper a dále syntaxi znaku. Například příkaz y boper %theta x vytvoří malé řecké písmeno théta, před ním y a za ním x. Můžete vkládat i symboly, které nejsou ve znakové sadě LibreOffice tím, že vyberete Nástroje - Symboly - Upravit.

Když do okna Příkazy napíšete <?>oplus<?>, vložíte do vzorce operátor plus v kroužku.

Když do okna Příkazy napíšete <?>ominus<?>, vložíte do vzorce operátor minus v kroužku.

Když do okna Příkazy napíšete <?>odot<?>, vložíte do vzorce operátor tečka v kroužku.

Když do okna Příkazy napíšete <?>odivide<?>, vložíte do vzorce operátor dělení v kroužku.

Když do okna Příkazy napíšete a wideslash b, vloží se do vzorce dva znaky oddělené lomítkem (zprava nahoře vlevo dolů). Znaky se rozloží tak, že všechno vlevo od lomítka je nahoře a všechno vpravo je dole. Tento příkaz je také dostupný v místní nabídce okna Příkazy.

Když do okna Příkazy napíšete a widebslash b, vloží se do vzorce dva znaky oddělené lomítkem (zleva nahoře vpravo dolů). Znaky se rozloží tak, že všechno vlevo od lomítka je dole a všechno vpravo je nahoře. Tento příkaz je také dostupný v místní nabídce okna Příkazy.

Když do okna Příkazy napíšete sub nebo sup, přidají se ke znakům indexy a mocniny. Např. a sub 2.

Ikona tipu

Pokud chcete použít dvojtečku ':' jako znak pro dělení, zvolte Nástroje - Symboly nebo klepněte na ikonu Symboly na liště Nástroje. V zobrazeném dialogovém okně vyberte Upravit, potom vyberte sadu symbolů Speciální. Do pole Symbol zadejte smysluplné jméno, např. "divide", a poté klepněte na dvojtečku v sadě symbolů. Klepněte na Přidat a OK. Klepnutím na OK poté zavřete i dialogové okno Symboly. Nyní můžete použít nový symbol, když v okně Příkazy zadáte jeho název, např. a %divide b = c.


Ikona upozornění

Když zapisujete informace do okna Příkazy ručně, pamatujte, prosím, na to, že mnoho operátorů vyžaduje pro správné naformátování mezeru mezi jednotlivými elementy. Zvláště to platí, pokud místo zástupných znaků zadáváte přímo hodnoty, např. ve vzorci pro dělení "4 div 3" nebo "a div b".


Podpořte nás!