Prvky

Toto je seznam operátorů, funkcí, symbolů a možností formátování, které lze vložit do vzorce.

Příklady ukazují možný rozsah použití operátorů.

Okno Výběr je rozděleno na dvě části. Po klepnutí na symbol v horní části okna se v dolní části zobrazí podřízené symboly.

Ke stejným funkcím máte přístup také pomocí místní nabídky okna Příkazy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Prvky vzorce


Unární/binární operátory

Při vytváření vzorce LibreOffice lze použít různé unární a binární operátory. Unární operátory se týkají jednoho operandu. Binární operátory spojují dva operandy. Jednotlivé operátory jsou zobrazeny v dolní části panelu Prvky. Seznam těchto operátorů, spolu s dalšími, obsahuje také místní nabídka okna Příkazy. Pokud potřebujete operátor, který není obsažen na panelu Prvky, použijte místní nabídku nebo ho přímo napište v okně Příkazy.

Relace

Pro vytváření vzorce LibreOffice Math je možné vybírat z různých typů relací. Dostupné typy relací jsou zobrazeny v dolní části panelu Prvky. Seznam těchto relací je také v místní nabídce okna Příkazy. Všechny relace, které se nenacházejí na panelu Prvky nebo v místní nabídce, je nutné napsat ručně v okně Příkazy.

Množinové operace

Přiřadí znakům ve vzorci LibreOffice Math různé množinové operátory. Jednotlivé operátory jsou zobrazeny v dolní části panelu Prvky. Stejný seznam jednotlivých funkcí lze vyvolat pomocí místní nabídky v okně Příkazy. Operátory, které se nenacházejí na panelu Prvky, je nutné zadat přímo v okně Příkazy. Přímo lze zadat také další části vzorce, i když pro ně symboly existují.

Funkce

V dolní části panelu zvolte funkci. Seznam těchto funkcí je také v místní nabídce okna Příkazy. Všechny funkce, které se nenacházejí na panelu Prvky, je nutné napsat ručně v okně Příkazy.

Operátory

Pro vytváření vzorce LibreOffice Math je možné vybírat z různých operátorů. Všechny dostupné operátory se zobrazují v dolní části panelu Prvky. Jejich seznam je také v místní nabídce okna Příkazy. Všechny operátory, které se nenacházejí na panelu Prvky nebo v místní nabídce, je nutné napsat ručně v okně Příkazy.

Atributy

Při vytváření vzorce LibreOffice Math je možné vybírat z různých atributů. Některé atributy jsou zobrazeny v dolní části panelu Prvky. Seznam těchto atributů je také v místní nabídce okna Příkazy. Ostatní atributy, které se nenacházejí na panelu Prvky nebo v místní nabídce, je nutné napsat zadat v okně Příkazy.

Závorky

Při vytváření vzorce LibreOffice Math je možné zvolit různé typy závorek. Typy závorek jsou zobrazeny v dolní části panelu Prvky. Seznam těchto závorek je také v místní nabídce okna Příkazy. Všechny závorky, které se nenacházejí na panelu Prvky nebo v místní nabídce, je nutné napsat ručně v okně Příkazy.

Formát

Při vytváření vzorce LibreOffice Math je možné zvolit různé formátování. Možnosti formátování jsou zobrazeny v dolní části panelu Prvky. Seznam těchto možností je také v místní nabídce okna Příkazy.

Jiné symboly

Zobrazí další matematické symboly.

Příklady pro aplikaci LibreOffice Math

V následující části je uvedeno několik příkladů vzorců pro běžné použití v aplikaci LibreOffice Math.

Referenční tabulky vzorců

Tato referenční sekce obsahuje seznam mnoha operátorů, funkcí, symbolů a možností formátování dostupných v LibreOffice Math. Většina těchto příkazů může být vložena pomocí ikon v okně Prvky nebo pomocí místní nabídky okna Příkazy.

Podpořte nás!