Automatická aktualizace zobrazení

Automaticky aktualizuje změněný vzorec. Pokud tuto volbu nezvolíte, bude se vzorec aktualizovat, pouze když vyberete Zobrazit - Aktualizovat nebo stisknete F9.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Automatická aktualizace zobrazení


Podpořte nás!