Zobrazit vše

Zobrazí celý vzorec v maximální možné velikosti tak, aby byly vidět všechny prvky. Vzorec se zmenší nebo zvětší, aby v pracovní ploše byly zobrazeny všechny části vzorce. Aktuální míra přiblížení je zobrazena ve stavovém řádku. Prostřednictvím místní nabídky je k dispozici seznam předvolených přiblížení. Příkazy pro změnu přiblížení obsahuje také místní nabídka pracovní plochy. Příkazy a ikony pro změnu velikosti nejsou dostupné ve vložených objektech programu Math, pouze v dokumentech programu Math.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Zobrazit vše

Na liště Nástroje klepněte na

Ikona Zobrazit vše

Zobrazit vše


Podpořte nás!