Další značka

Posune kurzor na další značku (doprava).

Ikona poznámky

"Značky" jsou zástupné znaky. V okně Příkazy se zobrazují jako <?>.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Úpravy - Další značka

Klávesa F4


Podpořte nás!