Přístup k této funkci...

Zvolte Úpravy - Další značka

Klávesa F4

Zvolte Úpravy - Předchozí značka

Shift+F4

Zvolte Úpravy - Další chyba

Klávesa F3

Zvolte Úpravy - Předchozí chyba

Shift+F3

Na liště Nástroje klepněte na

Ikona Přiblížení 100 %

Přiblížení 100 %

Zvolte Zobrazit - Přiblížit

Na liště Nástroje klepněte na

Ikona Přiblížit

Přiblížit

Zvolte Zobrazit - Oddálit

Na liště Nástroje klepněte na

Ikona Oddálit

Oddálit

Zvolte Zobrazit - Zobrazit vše

Na liště Nástroje klepněte na

Ikona Zobrazit vše

Zobrazit vše

Zvolte Zobrazit - Aktualizovat

Klávesa F9

Na liště Nástroje klepněte na

Ikona Aktualizovat

Aktualizovat

Zvolte Zobrazit - Automatická aktualizace zobrazení

Zvolte Zobrazit - Prvky vzorce

Otevřete místní nabídku v okně Příkazy a zvolte Unární/binární operátory

Zvolte Zobrazit - Prvky a poté na panelu Prvky vyberte ze seznamu Unární/binární operátory.

Otevřete místní nabídku v okně Příkazy a zvolte Relace

Zvolte Zobrazit - Prvky a poté na panelu Prvky vyberte ze seznamu Relace.

Otevřete místní nabídku v okně Příkazy a zvolte Operátory

Zvolte Zobrazit - Prvky a poté na panelu Prvky vyberte ze seznamu Operátory.

Otevřete místní nabídku v okně Příkazy a zvolte Funkce

Zvolte Zobrazit - Prvky a poté na panelu Prvky vyberte ze seznamu Funkce.

Otevřete místní nabídku v okně Příkazy a zvolte Závorky

Zvolte Zobrazit - Prvky a poté na panelu Prvky vyberte ze seznamu Závorky.

Otevřete místní nabídku v okně Příkazy a zvolte Atributy

Zvolte Zobrazit - Prvky a poté na panelu Prvky vyberte ze seznamu Atributy.

Otevřete místní nabídku v okně Příkazy a zvolte Formáty

Zvolte Zobrazit - Prvky a poté na panelu Prvky vyberte ze seznamu Formáty.

Otevřete místní nabídku v okně Příkazy a zvolte Množinové operace

Zvolte Zobrazit - Prvky a poté na panelu Prvky vyberte ze seznamu Množinové operace.

Zvolte Formát - Písma

Zvolte Formát - Písma - Změnit

Zvolte Formát - Velikost písma

Zvolte Formát - Prokládání znaků

Zvolte Formát - Zarovnání

Zvolte Formát - Textový režim

Zvolte Nástroje - Symboly

Na liště Nástroje klepněte na

Ikona Symboly

Symboly

Zvolte Nástroje - Symboly - Upravit

Zvolte Nástroje - Importovat vzorec

Zvolte Nástroje - Importovat MathML ze schránky

Zvolte Nástroje - Přizpůsobit

Otevřete místní nabídku v okně Příkazy a zvolte Jiné

Zvolte Zobrazit - Prvky a poté na panelu Prvky vyberte ze seznamu Jiné.

Ikona Kurzor pro vzorce

Kurzor pro vzorce

Podpořte nás!