Textové pole a tvar

Otevře podnabídku pro úpravu vlastností vybraného textového pole nebo tvaru.

Umístění a velikost

Provede změnu velikosti, přesun, otočení nebo zkosení vybraného objektu.

Atributy textu

Nastavení vlastností rozvržení a ukotvení textu ve vybraném objektu kresby nebo textovém objektu.

Čára

Nastavení možností formátování vybrané čáry.

Oblast

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby.

Podpořte nás!