Snímek

Tato nabídka poskytuje příkazy pro správu snímků a navigaci mezi nimi.

Nový snímek

Vloží snímek za aktuálně vybraný snímek.

Duplikovat snímek

Vytvoří kopii aktuálně vybraného snímku.

Vložit snímek ze souboru

Do aktuální prezentace je možné vložit snímky z jiné prezentace. Je také možné mezi prezentacemi snímky kopírovat a vkládat.

Rozvržení

Otevře podnabídku s rozvrženími snímku.

Smazat snímek

Smaže vybrané snímky.

Uložit obrázek pozadí

Umožní uložit do souboru obrázek na pozadí snímku, pokud takový obrázek snímek obsahuje.

Nastavit obrázek pozadí

Otevře dialogového okno pro výběr souboru, v němž lze zvolit soubor s obrázkem, který se nastaví jako pozadí aktuálního snímku.

Vlastnosti snímku

Určí orientaci snímku, okraje, pozadí a další možnosti rozvržení.

Změnit předlohu snímku

Zobrazí dialogové okno Dostupné předlohy snímku, kde můžete vybrat rozvržení aktuálního snímku. Všechny objekty z návrhu snímku se vloží za již existující objekty ve snímku.

Nová předloha

Vytvoří novou předlohu snímku. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Zobrazení předlohy.

tip

Zobrazení předlohy zapnete volbou Zobrazit - Předloha snímku. Ukončíte jej volbou Zobrazit - Normální.


Smazat předlohu

Smaže aktuálně vybranou předlohu snímku. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Zobrazení předlohy.

Pozadí předlohy

Umožňuje zobrazit nebo skrýt obrázek na pozadí určený v předloze snímku.

Objekty předlohy

Umožňuje zobrazit nebo skrýt objekty určené v předloze snímku.

Prvky předlohy

Zobrazí dialogové okno, v němž lze povolit či zakázat následující prvky z předlohy snímku:

Zobrazit snímek

Je-li snímek skrytý, znovu jej zobrazí.

Skrýt snímek

Je-li snímek viditelný, skryje jej.

Přejmenovat snímek

Otevře dialogové okno, v němž lze nastavit název aktuálního snímku.

Přejít na naposledy upravený snímek

Přejde v dokumentu na naposledy upravený snímek.

Přesunout

Zobrazí seznam typů přesunu, které je možné použít na aktuální snímek:

Navigovat

Zobrazí seznam příkazů, které lze použít při navigaci mezi snímky:

Souhrnný snímek

Vytvoří nový snímek, který obsahuje neseřazený seznam z nadpisů snímků, které jsou za aktuálně vybraným snímkem. Souhrnný snímek je poté vložen na konec prezentace.

Rozšířit snímek

Vytvoří nový snímek z každého hlavního nadpisu osnovy (jedna úroveň pod titulem v hierarchii nadpisů) ve vybraném snímku. Vybraný nadpis se automaticky stane titulem nového snímku. Všechny nadpisy pod nejvyšší úrovní z originálního snímku jsou v novém snímku posunuty o jednu úroveň výš.

Přechody snímků

Definuje speciální efekty pro přechody mezi snímky při prohlížení prezentace.

Podpořte nás!