Formát

Obsahuje příkazy pro formátování rozvržení a obsahu vašeho dokumentu.

Text

Otevře podnabídku, kde je možné zvolit příkazy pro formátování textu.

Vymazat přímé formátování

Odstraní z výběru přímé formátování a formátování znakových stylů.

Znak

Změní písmo a formátování vybraných znaků.

Odstavec

Upraví formát aktuálního odstavce, např. odsazení nebo zarovnání.

Odrážky a číslování

Přidá aktuálnímu odstavci odrážky nebo číslování a je možné upravit formát číslování či odrážek.

Umístění a velikost

Provede změnu velikosti, přesun, otočení nebo zkosení vybraného objektu.

Čára

Nastavení možností formátování vybrané čáry.

Oblast

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby.

Text

Nastavení vlastností rozvržení a ukotvení textu ve vybraném objektu kresby nebo textovém objektu.

Návrh snímku

Zobrazí dialogové okno Dostupné předlohy snímku, kde můžete vybrat rozvržení aktuálního snímku. Všechny objekty z návrhu snímku se vloží za již existující objekty ve snímku.

Rozvržení snímku

Otevře podnabídku s rozvrženími snímku.

Interakce

Určuje, jak se daný objekt zachová, pokud na něj během prezentace klepnete.

Seskupit

Seskupí vybrané objekty, aby bylo možné je přesunovat a formátovat jako jeden objekt.

Podpořte nás!