Formát

Obsahuje příkazy pro formátování rozvržení a obsahu vašeho dokumentu.

Text

Otevře podnabídku, kde je možné zvolit příkazy pro formátování textu.

Rozestupy

Otevře podnabídku, v níž lze zvolit příkazy pro nastavení rozestupů a řádkování textu.

Zarovnání textu

Nastaví možnosti zarovnání pro aktuální text odstavce v rámci jeho kontejneru.

Seznamy

Otevře podnabídku, kde je možné upravit formátování odstavců se seznamy.

Vymazat přímé formátování

Odstraní z výběru přímé formátování.

Styly

Zobrazuje příkazy pro úpravu, aktualizaci, vytváření a správu stylů.

Znak

Změní písmo a formátování vybraných znaků.

Odstavec

Upraví formát aktuálního odstavce, např. odsazení nebo zarovnání.

Odrážky a číslování

Přidá aktuálnímu odstavci nebo vybraným odstavcům odrážky nebo číslování a umožňuje upravit formát číslování či odrážek.

Tabulka

Zobrazuje příkazy pro formátování, úpravy a mazání tabulky a jejích prvků.

Obrázek

Zobrazuje příkazy pro ořezávání, úpravy a správu obrázků.

Textové pole a tvar

Otevře podnabídku pro úpravu vlastností vybraného textového pole nebo tvaru.

Stín

Umožňuje vybranému objektu kresby přidat stín a určit vlastnosti stínu.

Interakce

Určuje, jak se daný objekt zachová, pokud na něj během prezentace klepnete.

Název

Přiřadí vybranému objektu název, abyste jej snadněji našli v Navigátoru.

Alternativní text

Přiřadí vybranému objektu text a alternativní text. Tyto texty budou v dokumentu k dispozici jako alternativní značky pro nástroji pro zpřístupnění. Použijí se také při exportu dokumentu jako značky pro obrázky.

Rozmístit výběr

Rozmístí tři nebo více vybraných objektů rovnoměrně podél vodorovné nebo svislé osy. Také je možné rovnoměrně rozmístit mezery mezi objekty.

Otočit

Otočí vybraný objekt.

Překlopit

Vodorovně nebo svisle překlopí vybraný objekt.

Převést

Možnosti převodu vybraného objektu.

Zarovnání objektů

Zarovná vybrané objekty vzhledem k ostatním.

Uspořádat

Změní pořadí vybraných objektů.

Seskupit

Seskupí vybrané objekty, aby bylo možné je přesunovat a formátovat jako jeden objekt.

Podpořte nás!