Formát

Obsahuje příkazy pro formátování rozvržení a obsahu vašeho dokumentu.

Text

Otevře podnabídku, kde je možné zvolit příkazy pro formátování textu.

Rozestupy

Otevře podnabídku, v níž lze zvolit příkazy pro nastavení rozestupů a řádkování textu.

Zarovnání

Otevře podnabídku, kde je možné zarovnat text a objekty.

Seznamy

Otevře podnabídku, kde je možné upravit strukturu číslovaných a odrážkových odstavců.

Vymazat přímé formátování

Odstraní z výběru přímé formátování.

Znak

Změní písmo a formátování vybraných znaků.

Odstavec

Upraví formát aktuálního odstavce, např. odsazení nebo zarovnání.

Odrážky a číslování

Přidá aktuálnímu odstavci odrážky nebo číslování a je možné upravit formát číslování či odrážek.

Objekt a tvar

Provede změnu velikosti, přesun, otočení nebo zkosení vybraného objektu.

Čára

Nastavení možností formátování vybrané čáry.

Oblast

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby.

Text

Nastavení vlastností rozvržení a ukotvení textu ve vybraném objektu kresby nebo textovém objektu.

Interakce

Určuje, jak se daný objekt zachová, pokud na něj během prezentace klepnete.

Název

Přiřadí vybranému objektu název, abyste jej snadněji našli v Navigátoru.

Popis

Přiřadí vybranému objektu nadpis a popis. Tyto údaje jsou využívány nástroji pro zpřístupnění a použijí se při exportu dokumentu jako alternativní popis.

Návrh snímku

Zobrazí dialogové okno Dostupné předlohy snímku, kde můžete vybrat rozvržení aktuálního snímku. Všechny objekty z návrhu snímku se vloží za již existující objekty ve snímku.

Rozvržení snímku

Otevře podnabídku s rozvrženími snímku.

Seskupit

Seskupí vybrané objekty, aby bylo možné je přesunovat a formátovat jako jeden objekt.

Podpořte nás!