Upravit

Tato nabídka obsahuje příkazy pro úpravu obsahu aktuálního dokumentu.

Zpět

Vrátí zpět poslední příkaz nebo poslední zápis. Chcete-li vybrat příkaz, který se vrátí zpět, klepněte na šipku vedle ikony Zpět na liště Standardní.

Znovu

Vrátí poslední akci funkce Zpět. Pro výběr kroku funkce Zpět, který chcete vrátit, klepněte na šipku vedle ikony funkce Znovu na liště Standardní.

Opakovat

Zopakuje poslední příkaz. Tento příkaz je dostupný v aplikaci Writer a Calc.

Vyjmout

Odstraní výběr a zkopíruje jej do schránky.

Kopírovat

Zkopíruje výběr do schránky.

Vložit

Vloží obsah schránky na místo kurzoru a nahradí jakýkoliv vybraný text nebo objekty.

Paste Special Menu

Vloží obsah schránky do aktuálního souboru ve vybraném formátu.

Najít

Přepne viditelnost nástrojové lišty Najít, která slouží k vyhledávání textu nebo navigaci mezi prvky dokumentu.

Vybrat vše

Vybere veškerý obsah aktuálního souboru, rámce nebo textového objektu.

Najít a nahradit

V aktuálním dokumentu najde nebo nahradí text či formátování.

Duplikovat

Vytvoří jednu nebo více kopií vybraného objektu.

Body

Zapíná a vypíná režim Upravit body.

Záchytné body

Zapíná a vypíná režim Upravit záchytné body.

Dialog pro hypertextové odkazy

Otevře dialogové okno, které umožňuje vytvářet a upravovat hypertextové odkazy.

Pole

Upraví vlastnosti vloženého pole.

Odstranit snímek

Odstraní aktuální snímek nebo stránku.

Odkazy

Umožňuje změnit nebo odstranit v aktuálním dokumentu jednotlivé odkazy na externí soubory. Můžete také aktualizovat obsah aktuálního souboru podle nejnovější verze odkazovaného externího souboru. Tento příkaz se netýká hypertextových odkazů a není dostupný, pokud dokument odkazy na jiné soubory neobsahuje.

Objekt

Umožňuje upravit vybraný objekt OLE, který jste vložili z podnabídky Vložit - Objekt OLE.

Podpořte nás!