Lišta Obrázek

Pomocí lišty Obrázek můžete nastavit barvu, kontrast a jas vybraných grafických objektů.

Image Filter

Tato ikona na liště Obrázek otevře lištu Filtr obrázku, kde je možné na vybraný obrázek použít různé filtry.

Icon Filter

Filtr

Grafický režim

Zobrazí seznam atributů vybraného grafického objektu. Vložené nebo připojené grafické objekty se nezmění, mění se jen zobrazení objektu.

styl bunky

Grafický režim

Barva

Na nástrojové liště Barvy můžete upravit některé vlastnosti vybraného objektu.

Průhlednost

Určuje průhlednost grafického objektu. Jsou možné hodnoty od 0% (neprůhledné) do +100% (průhledné).

Ikona

Průhlednost

Oříznout

Otevře dialog pro oříznutí vloženého obrázku. Ořízne se jen zobrazení, obrázek se nezmění. Tato funkce je dostupná jen je-li označen grafický bitový objekt.

V Impressu a Draw se po klepnutí na ikonu nezobrazí dialogové okno, ale osm ořezových úchytů. Pokud chcete pro oříznutí použít dialogové okno, otevřete místní nabídku vybraného obrázku a zvolte Oříznout obrázek.

Obrázek oříznete přesunutím ořezových úchytů.

ikona

Oříznout

Podpořte nás!