Lišta Kresba

Lišta Kresba obsahuje často používané nástroje pro úpravy. Po klepnutí na šipku vedle ikony se otevře nástrojová lišta s dalšími příkazy.

Lištu Kresba lze zobrazit také v textovém dokumentu nebo sešitu. Zobrazené ikony se mohou lišit podle typu dokumentu.

Vybrat

Chcete-li vybrat objekt na aktuálním snímku, klepněte na ikonu Vybrat (bílá šipka) na liště Kresba a poté na objekt.

Pro výběr více než jednoho objektu přidržte klávesu Shift a klepněte.

Pro výběr objektu, který je za jiným objektem, podržte a poté klepněte na objekt. Pro výběr objektu umístěného ještě níže, podržte a klepněte znovu. Chcete-li vrátit výběr k dříve vybranému objektu, podržte Shift + a klepněte.

Pro přidání textu do vybraného objektu poklepejte na objekt a zadejte text.

Pro zrušení výběru klepněte kdekoliv mimo vybraný objekt, nebo stiskněte Escape.

Pokud poklepete na nástroj, je možné jej použít k více činnostem. Pokud na nástroj klepnete, vrátí se po dokončení činnosti zpět k původnímu výběru.

Výběr

Umožní výběr objektů v aktuálním dokumentu.

Ikona

Výběr

Line Color

Sets the line color of the selected object.

Icon Line Color

Barva čáry

Fill Color

Sets the area color of the selected object.

Icon Area

Oblast

Line

Nakreslí rovnou čáru na místě, které určíte myší. Chcete-li čáru omezit na úhly 45 stupňů, podržte při tažení klávesu Shift.

Icon Line

Čára

Obdélník

Nakreslí na určeném místě v aktuálním dokumentu vyplněný obdélník. Klepněte na místo, kde chcete umístit roh obdélníku, a táhněte jej do požadované velikosti. Chcete-li nakreslit čtverec, podržte během tažení myší klávesu Shift.

Icon Rectangle

Obdélník

Elipsa

Nakreslí na určeném místě v aktuálním dokumentu vyplněný ovál. Klepněte na místo, kde chcete nakreslit ovál, a táhněte jej do požadované velikosti. Chcete-li nakreslit kruh, podržte během tažení myší klávesu Shift.

Icon Ellipse

Elipsa

Šipky

Otevře nástrojovou lištu Šipky, odkud můžete přidávat rovné čáry, čáry se šipkami a kótovací čáry.

Křivka

Ikona Křivka na liště Kresba otevře nástrojovou lištu Čáry, s jejíž pomocí můžete přidávat do snímku čáry a tvary.

Icon Curve

Křivka

Spojnice

Icon Connector

Spojnice

Otevře nástrojovou lištu Spojnice, kde můžete přidávat spojnice k objektům na aktuálním snímku. Spojnice je čára, která spojuje objekty a zůstává s nimi spojena i při přesunu objektu. Pokud zkopírujete objekt se spojnicí, zkopíruje se také spojnice.

Základní tvary

Otevře nástrojovou lištu Základní tvary, kterou je možné použít pro vložení tvarů do dokumentu.

Ikona Základní tvary

Základní tvary

Tvary symbolů

Otevře nástrojovou lištu Tvary symbolů, ze kterého je možné do dokumentu vkládat kresby.

Ikona Tvary symbolů

Tvary symbolů

Blokové šipky

Otevře lištu Blokové šipky, ze které je možné do dokumentu vkládat objekty kresby.

Ikona Blokové šipky

Blokové šipky

Vývojové diagramy

Otevře nástrojovou lištu Vývojové diagramy, ze které je možné do dokumentu vkládat objekty kresby.

Ikona Vývojové diagramy

Vývojové diagramy

Bubliny

Otevře nástrojovou lištu Bubliny, ze které je možné vkládat do dokumentu objekty kresby.

Ikona Bubliny

Bubliny

Hvězdy

Otevře nástrojovou lištu Hvězdy, ze které je možné do dokumentu vkládat objekty kresby.

Ikona Hvězdy

Hvězdy

3D objekty

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Icon 3D Objects

3D objekty

Otočit

Tento nástroj se používá pro otočení objektu.

Icon Rotate

Otočit

Zarovnání

Upraví zarovnání vybraných objektů.

Icon Alignment

Zarovnání

Uspořádat

Změní pořadí vybraných objektů.

Icon Arrange

Uspořádat

Rozmístit výběr

Rozmístí tři nebo více vybraných objektů rovnoměrně podél vodorovné nebo svislé osy. Také je možné rovnoměrně rozmístit mezery mezi objekty.

Icon Distribute

Distribute

Stín

Přidá k vybranému objektu stín. Pokud již objekt stín má, odstraní se stín. Pokud na tuto ikonu klepnete, když není vybrán žádný objekt, přidá se stín dalšímu objektu, který nakreslíte.

Ikona Stín

Stín

Oříznout

Ořízne nebo změní velikost vybraného obrázku. Také je možné obnovit původní velikost obrázku.

Icon Crop

Oříznout

Image Filter

Tato ikona na liště Obrázek otevře lištu Filtr obrázku, kde je možné na vybraný obrázek použít různé filtry.

Icon Filter

Filtr

Upravit body

Umožňuje změnit tvar vybraného objektu kresby.

Ikona Upravit body

Upravit body

Záchytné body

Umožňuje upravit záchytné body kresby.

Icon Edit Gluepoints

Edit Gluepoints

Extrusion On/Off

Zapne nebo vypne použití 3D efektů pro vybrané objekty.

Icon Extrusion On/Off

Plastičnost zap/vyp

Podpořte nás!