Lišta Kresba

Lišta Kresba obsahuje často používané nástroje pro úpravy. Po klepnutí na šipku vedle ikony se otevře nástrojová lišta s dalšími příkazy.

Lištu Kresba lze zobrazit také v textovém dokumentu nebo sešitu. Zobrazené ikony se mohou lišit podle typu dokumentu.

Vybrat

Chcete-li vybrat objekt na aktuálním snímku, klepněte na ikonu Vybrat (bílá šipka) na liště Kresba a poté na objekt.

Pro výběr více než jednoho objektu přidržte klávesu Shift a klepněte.

Pro výběr objektu, který je za jiným objektem, podržte a poté klepněte na objekt. Pro výběr objektu umístěného ještě níže, podržte a klepněte znovu. Chcete-li vrátit výběr k dříve vybranému objektu, podržte Shift + a klepněte.

Pro přidání textu do vybraného objektu poklepejte na objekt a zadejte text.

Pro zrušení výběru klepněte kdekoliv mimo vybraný objekt, nebo stiskněte Escape.

Pokud poklepete na nástroj, je možné jej použít k více činnostem. Pokud na nástroj klepnete, vrátí se po dokončení činnosti zpět k původnímu výběru.

Výběr

Umožní výběr objektů v aktuálním dokumentu.

Ikona

Výběr

Obdélník

Nakreslí na určeném místě v aktuálním dokumentu vyplněný obdélník. Klepněte na místo, kde chcete umístit roh obdélníku, a táhněte jej do požadované velikosti. Chcete-li nakreslit čtverec, podržte během tažení myší klávesu Shift.

Icon

Obdélník

Elipsa

Nakreslí na určeném místě v aktuálním dokumentu vyplněný ovál. Klepněte na místo, kde chcete nakreslit ovál, a táhněte jej do požadované velikosti. Chcete-li nakreslit kruh, podržte během tažení myší klávesu Shift.

Icon

Elipsa

Text

Nakreslí na vybrané místo v aktuálním dokumentu textový rámec. Klepněte na požadované místo v dokumentu a napište nebo vložte text.

Ikonka

Text

Křivka

Ikona Křivka na liště Kresba otevře nástrojovou lištu Čáry, s jejíž pomocí můžete přidávat do snímku čáry a tvary.

Icon

Křivka

Spojnice

Icon

Spojnice

Otevře nástrojovou lištu Spojnice, kde můžete přidávat spojnice k objektům na aktuálním snímku. Spojnice je čára, která spojuje objekty a zůstává s nimi spojena i při přesunu objektu. Pokud zkopírujete objekt se spojnicí, zkopíruje se také spojnice.

Čáry a šipky

Otevře nástrojovou lištu Šipky pro vkládání čar a šipek.

3D objekty

Otevře nástrojovou lištu 3D objekty. Objekty jsou trojrozměrné, s hloubkou, osvětlením a odrazy. Každý vložený objekt představuje samostatnou 3D skupinu. Pro úpravu skupiny můžete použít klávesu F3. Pro úpravu vlastností 3D objektů je možné otevřít dialog 3D efekty.

Ikonka

3D objekty

Základní tvary

Otevře nástrojovou lištu Základní tvary, kterou je možné použít pro vložení tvarů do dokumentu.

Ikona Základní tvary

Základní tvary

Tvary symbolů

Otevře nástrojovou lištu Tvary symbolů, ze kterého je možné do dokumentu vkládat kresby.

Ikona Tvary symbolů

Tvary symbolů

Blokové šipky

Otevře lištu Blokové šipky, ze které je možné do dokumentu vkládat objekty kresby.

Ikona Blokové šipky

Blokové šipky

Vývojové diagramy

Otevře nástrojovou lištu Vývojové diagramy, ze které je možné do dokumentu vkládat objekty kresby.

Ikona Vývojové diagramy

Vývojové diagramy

Bubliny

Otevře nástrojovou lištu Bubliny, ze které je možné vkládat do dokumentu objekty kresby.

Ikona Bubliny

Bubliny

Hvězdy

Otevře nástrojovou lištu Hvězdy, ze které je možné do dokumentu vkládat objekty kresby.

Ikona Hvězdy

Hvězdy

Body

Umožňuje upravit body vaší kresby.

Záchytné body

Umožňuje upravit záchytné body kresby.

Písmomalba

Otevře dialogové okno Písmomalba, ze kterého můžete do dokumentu vložit stylizovaný text, který nelze vytvořit pomocí formátování písma.

Na liště Písmomalba klepněte na

Ikona Písmomalba

Galerie písmomalby

Ze souboru

Vloží do aktuálního dokumentu obrázek .

Ikona Obrázek

Obrázek

Vložit

Ikonka

Vložit

Otočit

Tento nástroj se používá pro otočení objektu.

Ikona Otočit

Otočit

Zarovnání

Upraví zarovnání vybraných objektů.

Icon

Zarovnání

Uspořádat

Změní pořadí vybraných objektů.

Icon

Uspořádat

Plastičnost zap/vyp

Zapíná a vypíná 3D efekty vybraných objektů.

Panel animace

Přiřadí efekty vybraným objektům.

Ikonka

Vlastní animace

Interakce

Určuje, jak se daný objekt zachová, pokud na něj během prezentace klepnete.

Ikona Interakce

Interakce

Podpořte nás!