Pravítka

Při vytváření snímků vám může pomoci svislé a vodorovné pravítko zobrazené na levém a horním okraji pracovní plochy LibreOffice Impress. Část pravítka, která pokrývá oblast snímku, je zobrazena bíle.

Ikona tipu

Když vyberete objekt, zobrazí se jeho rozměry na pravítku pomocí šedých dvojitých čar. Chcete-li přesně změnit velikost objektu, přetáhněte jednu z dvojitých čar na nové místo na pravítku.


Když vyberete textový objekt ve snímku, zobrazí se na svislém pravítku odsazení a tabulátory. Pokud chcete upravit nastavení odsazení nebo tabulátorů tohoto textového objektu, přetáhněte značku odsazení či tabulátoru na pravítku na nové místo.

Z pravítka také můžete vytáhnout vodící čáru, která vám pomůže při umisťování objektů na snímku. Chcete-li vložit vodící čáru pomocí pravítka, přetáhněte okraj pravítka do snímku.

Chcete-li zobrazit nebo skrýt pravítka, klepněte na nabídku Zobrazit - Pravítko.

Chcete-li upravit měrné jednotky pravítka, klepněte pravým tlačítkem na pravítko a poté vyberte nové jednotky ze seznamu.

Chcete-li změnit počátek (počáteční bod) pravítek, přetáhněte průsečík obou pravítek v levém horním rohu do pracovní plochy. Zobrazí se svislá a vodorovná vodítka. Táhněte dále, dokud nebudou vodící čáry v místě, kde chcete nový počátek, a poté uvolněte tlačítko myši. Chcete-li obnovit původní nastavení počátku, poklepejte na průsečík.

Chcete-li změnit okraje snímku, přetáhněte okraje bílých oblastí na pravítku.

Podpořte nás!