Stavový řádek

Stavový řádek zobrazuje informace o vašem dokumentu včetně informací o označeném objektu. Poklepáním na některé pole stavového řádku můžete otevřít příslušné dialogové okno.

Aktuální velikost

Zobrazí X a Y pozici kurzoru a velikost vybraného objektu.

Přiblížení

Určuje míru přiblížení aktuální stránky.

Změna dokumentu

Pokud ještě nebyly změny dokumentu uloženy na pevný disk, zobrazuje se v tomto poli ve stavovém řádku "*". Platí to také pro nové a ještě neuložené dokumenty.

Aktuální snímek/vrstva

Zobrazí číslo aktuálního snímku a celkový počet snímků.

Aktuální styl stránky

Zobrazí aktuální styl stránky. Poklepáním je možné jej upravit, klepnutím pravým tlačítkem se přepnete na jiný z přiřazených stylů.

Podpořte nás!