Lišta Čára a výplň

Lišta Čára a výplň obsahuje příkazy a volby, které můžete použít v aktuálním pohledu.

note

Pokud není na pracovní ploše vybrán žádný objekt a nastavíte-li pomocí lišty Čára a výplň vlastnosti tvaru jako tloušťka, barva či styl čáry nebo typ a styl výplně oblasti, nastavení čáry a výplně se použijí jako přímé formátování na nové tvary a přepíší tak vlastnosti stylu Výchozí styl kresby. Chcete-li vlastnosti lišty Čára výplň vrátit na hodnoty pro Výchozí styl kresby, zrušte výběr všech objektů na pracovní ploše a poklepejte na položku Výchozí styl kresby na kartě Styly na postranní liště. Další objekt, který nakreslíte, bude mít vlastnosti výchozího stylu.


Umístění a velikost

Provede změnu velikosti, přesun, otočení nebo zkosení vybraného objektu.

Ikona Umístění a velikost

Umístění a velikost

Zarovnání objektů

Zarovná vybrané objekty vzhledem k ostatním.

Přenést do popředí

Přesune vybraný objekt před všechny ostatní objekty.

Ikona Přenést do popředí

Přenést do popředí

Přenést blíž

Přesune vybraný objekt o jednu úroveň výše, takže je blíže vrcholu zásobníku.

Ikona Přenést blíž

Přenést blíž

Odsunout dál

Přesune vybraný objekt o jednu úroveň dolů, takže je blíže dnu zásobníku.

Ikona Odsunout dál

Odsunout dál

Odsunout do pozadí

Přesune vybraný objekt za všechny ostatní objekty.

Ikona Odsunout do pozadí

Odsunout do pozadí

Před objekt

Pořadí objektů změníte tahem vybraného objektu před objekt, který jste si určili. Umístění objektu na obrazovce se přitom nezmění

Za objekt

Pořadí objektů změníte tahem vybraného objektu za objekt, který jste si určili. Umístění objektu na obrazovce se přitom nezmění.

Styl čáry

Vyberte styl čáry, který chcete použít.

Ikona Styl čáry

Styl čáry

Tloušťka čáry

Zvolte tloušťku čáry. Můžete přidat měrnou jednotku. Při nulové tloušťce vznikne tenká linka o tloušťce jednoho pixelu výstupního zařízení.

Ikona Tloušťka čáry

Tloušťka čáry

Barva čáry

Zvolte barvu čáry.

Ikona Barva čáry

Barva čáry

Styl oblasti / výplň

Vyberte druh výplně pro vybraný objekt kresby.

Ikona Styl výplně oblasti

Styl výplně oblasti

Stín

Přidá k vybranému objektu stín. Pokud již objekt stín má, odstraní se stín. Pokud na tuto ikonu klepnete, když není vybrán žádný objekt, přidá se stín dalšímu objektu, který nakreslíte.

Ikona Stín

Stín

Styl šipky

Otevře nástrojovou lištu Styl šipky. Pomocí symbolů je možné určit konce čáry.

Ikona Konce čáry

Styl šipky

Překlopit svisle

Překlopí vybraný objekt svisle, shora dolů.

Překlopit vodorovně

Překlopí vybraný objekt vodorovně, zleva doprava.

Transformace

Upraví tvar, orientaci a výplň vybraných objektů.

Určuje, zda bude okno Styly ve kterém je možné přiřadit nebo spravovat styly, zobrazené nebo skryté.

Ikona Styly

Styly

Zobrazit mřížku

Zapne nebo vypne mřížku.

Přichytit k mřízce

Určuje, zda se mají rámce, objekty kresby a ovládací prvky přesouvat jen mezi body mřížky. Chcete-li změnit stav mřížky jen pro aktuální akci, podržte při přetažení objektu klávesu .

Vodítka při přesouvání

Zapne nebo vypne zobrazení vodítek při přesouvání objektu.

Podpořte nás!