Nástrojové lišty

Tento přehled popisuje výchozí nastavení nástrojových lišt v LibreOffice.

Lišta Standardní

Lišta Standardní je dostupná v každé aplikaci LibreOffice.

Prezentace

Běžné příkazy pro snímky.

Lišta Kresba

Lišta Kresba obsahuje často používané nástroje pro úpravy. Po klepnutí na šipku vedle ikony se otevře nástrojová lišta s dalšími příkazy.

Lišta Najít

Nástrojová lišta Najít umožňuje rychle hledat obsah v dokumentech LibreOffice.

Lišta Osnova

V Pohledu s osnovou obsahuje lišta Osnova často používané nástroje pro úpravy. Po klepnutí na šipku vedle ikony se otevře nástrojová lišta, která obsahuje další příkazy.

Lišta Pořadač snímků

V zobrazení Pořadač snímků můžete využít lištu Pořadač snímků.

Lišta Čára a výplň

Lišta Čára a výplň obsahuje příkazy a volby, které můžete použít v aktuálním pohledu.

Lišta Pohled na snímky

Lišta Pohled na snímky bude otevřena v pohledu Pořadač snímků.

Lišta Tabulka

Lišta Tabulka obsahuje funkce, které potřebujete pro práci s tabulkou. Objeví se, pokud umístíte kurzor do tabulky.

Lišta Formátování textu

Lištu Formátování textu zobrazíte, když umístíte kurzor dovnitř textového objektu.

Lišta Obrázek

Pomocí lišty Obrázek můžete nastavit barvu, kontrast a jas vybraných grafických objektů.

Lišta Upravit body

Lišta Upravit body se zobrazí, když vyberete mnohoúhelník a klepnete na Upravit body.

Lišta Možnosti

Pro zobrazení lišty Možnosti vyberte Zobrazit - Nástrojové lišty - Možnosti.

Lišta barev

Zobrazí nebo skryje Lištu barev. Chcete-li změnit zobrazenou tabulku barev, zvolte Formát - Oblast a poté klepněte na kartu Barvy.

Stavový řádek

Stavový řádek zobrazuje informace o vašem dokumentu včetně informací o označeném objektu. Poklepáním na některé pole stavového řádku můžete otevřít příslušné dialogové okno.

3D Settings

Nástrojová lišta 3D nastavení obsahuje ovládací prvky vybraných 3D objektů.

Písmomalba

Nástrojová lišta Písmomalba se otevře, vyberete-li odpovídající objekt.

Vložit

Přidá do dokumentu objekty, např. grafy, sešity či obrázky.

Nástrojová lišta Klasifikace

Lišta Klasifikace obsahuje nástroje napomáhající bezpečnému nakládání s dokumenty.

Nástrojová lišta Klasifikace obsahuje seznamy napomáhající volbě zabezpečení dokumentu podle zásad pro kategorie BAF a úrovně BAILS. Zásady klasifikace jsou ukládány jako metadata do vlastních polí ve vlastnostech dokumentu (Soubor - Vlastnosti, karta Vlastní vlastnosti).

Podpořte nás!