Upravit

Obsahuje příkazy pro úpravy objektů v dokumentu.

Otočit

Otočí označený objekt nebo objekty.

Překlopit

Vodorovně nebo svisle překlopí vybraný objekt.

Převést

Možnosti převodu vybraného objektu.

Uspořádat

Změní pořadí vybraných objektů.

Zarovnání objektů

Zarovná vybrané objekty vzhledem k ostatním.

Rozmístit výběr

Rozmístí tři nebo více vybraných objektů rovnoměrně podél vodorovné nebo svislé osy. Také je možné rovnoměrně rozmístit mezery mezi objekty.

Pojmenovat objekt

Přiřadí vybranému objektu název, abyste jej snadněji našli v Navigátoru.

Seskupit

Seskupí vybrané objekty, abyste je mohli přesunovat jako jeden objekt.

Zrušit skupinu

Rozdělí vybranou skupinu na jednotlivé objekty.

Upravit skupinu

Otevře vybranou skupinu, abyste mohli upravovat jednotlivé objekty. Pokud vybraná skupina obsahuje vnořené skupiny, je možné tento příkaz opakovat na podskupiny.

Opustit skupinu

Opustí skupinu, když už nechcete upravovat vlastnosti jednotlivých objektů.

Složit

Složí dva a více objektů do jediného tvaru. Na rozdíl od seskupení složené objekty zdědí vlastnosti od nejnižšího objektu v pořadí. Složené objekty můžete rozdělit, ale ztratíte tím původní vlastnosti objektu.

Rozdělit

Rozdělí složený objekt na jednotlivé části. Výsledné objekty mají stejné vlastnosti pro výplň a čáru, jako měl složený objekt.

Tvary

Vytvoří tvar ze dvou nebo více vybraných objektů.

Připojit

Vytvoří čáru nebo Beziérovu křivku spojením dvou nebo více čar, křivek nebo jiných objektů čarou. Uzavřené objekty obsahující výplň se převedou na čáry bez výplně.

Rozpojit

Rozpojí čáry spojené příkazem Spojit.

Podpořte nás!