Vložit

Nabídka obsahuje příkazy pro vkládání nových prvků do dokumentu. Těmito prvky mohou být například obrázky, objekty, speciální znaky a jiné soubory.

Duplikovat snímek

Vloží kopii snímku za stávající snímek.

Rozšířit snímek

Vytvoří nový snímek z každého hlavního nadpisu osnovy (jedna úroveň pod titulem v hierarchii nadpisů) ve vybraném snímku. Vybraný nadpis se automaticky stane titulem nového snímku. Všechny nadpisy pod nejvyšší úrovní z originálního snímku jsou v novém snímku posunuty o jednu úroveň výš.

Souhrnný snímek

Vytvoří nový snímek, který obsahuje odrážkový seznam z titulů snímků, které jsou za aktuálně vybraným snímkem. Souhrnný snímek je poté vložen na konec prezentace.

Číslo stránky

Přidá číslo snímku nebo číslo stránky.

Datum a čas

Přidá datum a čas.

Pole

Seznam nejpoužívanějších polí, které můžete vkládat do snímku.

Komentář

Vloží komentář k vybranému textu, snímku prezentace, stránce kresby nebo na aktuální pozici kurzoru v sešitu.

Speciální znak

Umožňuje vkládat znaky z množiny symbolů nalezených v nainstalovaných písmech.

Formátovací značka

Otevře podnabídku umožňující vložit zvláštní formátovací značky, jako je nezlomitelná mezera, nezlomitelný spojovník a volitelné rozdělení.

Hypertextový odkaz

Otevře dialog, který vám umožňuje vytvářet a upravovat hypertextové odkazy.

Animovaný obrázek

Vytvoří v aktuálním snímku vlastní animaci. Pro animaci můžete použít pouze existující objekty.

Tabulka

Vloží novou tabulku do aktuálního snímku nebo stránky.

Multimédia

Tato podnabídka obsahuje různé zdroje, ze kterých lze vložit obrázek, zvuk nebo video.

Zvuk nebo video

Vloží do dokumentu zvukový nebo video soubor.

Objekt

Vloží do dokumentu objekt, například vzorec, 3D model, graf nebo objekt OLE.

Graf

Vloží graf.

Plovoucí rámec

Vloží do aktuálního dokumentu plovoucí rámec. Plovoucí rámce se používají v HTML dokumentech pro zobrazení obsahu jiného souboru.

Záhlaví a zápatí

Přidá nebo změní text v zástupných polích v dolní a horní oblasti snímku, a též v předloze snímku.

Podpořte nás!