Vložit

Nabídka obsahuje příkazy pro vkládání nových prvků do dokumentu. Těmito prvky mohou být například obrázky, objekty, speciální znaky a jiné soubory.

Obrázek

Otevře dialogové okno pro výběr souboru a umožní vložit obrázek do aktuálního dokumentu.

Zvuk nebo video

Vloží do dokumentu zvukový nebo video soubor.

Graf

Vloží graf.

Tabulka

Vloží novou tabulku do aktuálního snímku nebo stránky.

Multimédia

Tato podnabídka obsahuje různé zdroje, ze kterých lze vložit obrázek, zvuk nebo video.

Objekt OLE

Vloží do dokumentu vložený nebo odkazovaný objekt, jako jsou vzorce, QR kódy a objekty OLE.

Tvar

Tato podnabídka obsahuje běžné tvary (čára, kruh, trojúhelník či čtverec) a tvary symbolů (smajlík, srdce, květina), které je možné vložit do dokumentu.

Záchytný bod / vodítko

Vloží záchytný bod nebo vodítko, které umožňují rychle zarovnávat objekty. Záchytné body a vodítka se při tisku nezobrazují.

Textové pole

Nakreslí textový rámec s vodorovnou orientací textu. Natáhněte rámec do velikosti, jakou potřebujete, a poté napište nebo vložte text. Chcete-li text otočit, otočte rámcem.

Comment

Vloží komentář k vybranému textu, snímku prezentace, stránce kresby nebo na aktuální pozici kurzoru v sešitu.

Plovoucí rámec

Vloží do aktuálního dokumentu plovoucí rámec. Plovoucí rámce se používají v HTML dokumentech pro zobrazení obsahu jiného souboru.

Písmomalba

Otevře dialogové okno Písmomalba, ze kterého můžete do dokumentu vložit stylizovaný text, který nelze vytvořit pomocí formátování písma.

Hypertextový odkaz

Otevře dialogové okno, které umožňuje vytvářet a upravovat hypertextové odkazy.

Speciální znak

Umožňuje vkládat znaky z množiny symbolů nalezených v nainstalovaných písmech.

Formátovací značka

Otevře podnabídku umožňující vložit zvláštní formátovací značky, jako je nezlomitelná mezera, nezlomitelný spojovník a volitelné rozdělení.

Číslo snímku

Přidá číslo snímku nebo číslo stránky.

Pole

Seznam nejpoužívanějších polí, které můžete vkládat do snímku.

Záhlaví a zápatí

Přidá nebo změní text v zástupných polích v dolní a horní oblasti snímku, a též v předloze snímku.

Ovládací prvek formuláře

Tato podnabídka obsahuje ovládací prvky formuláře, které je možné vložit do dokumentu, například textové pole, zaškrtávací pole, tlačítko volby nebo pole seznamem.

Podpořte nás!