Zobrazit

Tato nabídka obsahuje příkazy ovládající zobrazení dokumentu na obrazovce, umožňující změnit uživatelské rozhraní a obsah na postranní liště.

Normální

Přepne do normálního zobrazení, ve kterém můžete snímky upravovat a vytvářet.

Osnova

Přepne na zobrazení osnovy, ve kterém můžete snímky řadit a upravovat jejich tituly a nadpisy.

Poznámky

Přepne na zobrazení poznámek, kde je můžete do snímku snadno přidat. Pokud prezentaci spustíte, poznámky se nezobrazí.

Podklady

Přepne na zobrazení stránky s podklady, na které můžete nastavit počet snímků, které se mají vejít na jednu vytištěnou stránku.

Pořadač snímků

Zobrazí náhledy snímky, a díky tomu lze snímky snadno uspořádat.

Předloha snímku

Přepne na zobrazení předlohy snímku, kam můžete přidat prvky, které chcete mít zobrazeny ve všech snímcích využívajících tuto předlohu.

Předloha poznámek

Zobrazí předlohu poznámek, kde můžete nastavit výchozí formátování všech poznámek.

Nástrojové lišty

Otevře podnabídku k zobrazení a skrytí nástrojových lišt. Nástrojová lišta obsahuje ikony pro rychlý přístup k příkazům LibreOffice.

Stavový řádek

Zobrazí nebo skryje stavový řádek v dolní části okna.

Pravítka

Zobrazí nebo skryje pravítka z horního a levého nebo pravého okraje pracovní plochy.

Zobrazí nebo skryje .

Mřížka a vodítka

Přepne viditelnost bodů mřížky a vodítek, které pomáhají při přesouvání a přesném umisťování objektů na aktuální stránce.

Vodítka

Nastavuje možnosti pro zobrazení vodítek.

Vodítka při přesouvání objektu

Určuje, zda se mají při přesouvání objektu zobrazovat vodítka.

Barva/Odstíny šedi

Zobrazí snímky barevně, v odstínech šedi nebo černobíle.

Komentáře

Zobrazí nebo skryje komentáře k prezentaci.

Pozadí předlohy

Přepne viditelnost pozadí předlohy snímku, které se má použít jako pozadí aktuálního snímku.

Objekty předlohy

Přepne viditelnost objektů předlohy snímku, které se mají zobrazit na aktuálním snímku.

Prvky předlohy

Přidá pole záhlaví, zápatí, datum a číslo snímku do předlohy snímku.

Postranní lišta

Postranní lišta je svislý prvek grafického uživatelského rozhraní, který nabízí vlastnosti zobrazené podle kontextu, správu stylů, navigaci dokumentem, galerii multimédií a další funkce.

Styly

Otevře na postranní liště kartu Styly, ve které je možné používat a upravovat grafické styly a styly prezentace.

Galerie

Otevře na postranní liště kartu Galerie, na níž můžete vybrat obrázky a zvuky, které chcete vložit do dokumentu.

Navigátor

Po otevření Navigátoru v něm můžete rychle přecházet mezi stránkami nebo otevřenými soubory.

Přiblížení

Otevře dialogové okno Přiblížení a režim zobrazení, v němž lze nastavit míru přiblížení aktuálního dokumentu.

Podpořte nás!