Převod rastrových obrázků na vektorovou grafiku

U vektorové grafiky je možné měnit velikost, aniž by se zhoršila kvalita grafiky. V LibreOffice Draw a Impress můžete převést rastrový obrázek na vektorovou grafiku.

  1. Vyberte rastrový obrázek, který si přejete převést.

  2. Proveďte jeden z následujících kroků:

    V LibreOffice Draw zvolte Tvar - Převést - Na mnohoúhelník.

    V LibreOffice Impress klepněte pravým tlačítkem na objekt a zvolte Převést - Na mnohoúhelník.

  3. Nastavte volby převodu pro obrázek a klepněte na OK. Viz Převod na mnohoúhelník pro popis voleb převodu.

Podpořte nás!