Převod znaků textu na objekty kresby

Znaky textu je možné převézt na křivky, které potom můžete upravovat a měnit jejich velikost, stejně jako u objektů kresby. Jakmile převedete text na objekt kresby, nebude možné měnit jeho obsah.

Pro převod textu na objekt kresby:

  1. Vyberte text, který si přejete převést a proveďte jeden z následujících kroků:

    V LibreOffice Draw zvolte Tvar - Převést - Na křivku.

    V LibreOffice Impress klepněte pravým tlačítkem na ohraničení textového objektu a zvolte Převod - na Křivku.

  2. Pokud váš text obsahuje více než jeden znak, převedený text se stane seskupeným objektem. Poklepejte na skupinu pro úpravu jednotlivých objektů. Po skončení Stiskněte Esc.

  3. Nyní klepněte na ikonu Body na liště Kresba. Klepněte na objekt. Uvidíte všechny Bézierovy body na objektu. Na liště Upravit body naleznete různé ikony pro úpravu, vkládání a mazání bodů.

Podpořte nás!