Vkládání sešitů do snímků

Sešity tabulkového procesoru můžete do snímku Impress nebo stránek Draw vkládat různými způsoby:

 1. Vložit nativní tabulku - pomocí sekce Návrh tabulky na panelu úloh zadáte údaje do buněk a nastavíte hezký formát.

 2. Vložit novou tabulku jako objekt OLE nebo vložit existující soubor jako objekt OLE - můžete určit odkaz na soubor, který bude zobrazovat aktuální data ukládaná do tabulky.

v

Vložení nativní tabulky

 1. Přejděte na snímek Impress nebo stránku Draw, kam chcete vložit tabulku.

 2. Zvolte Vložit - Tabulka nebo klepněte na ikonu Tabulka na nástrojové liště Standardní.

 3. Poklepejte na tabulku a zadejte nebo vložte do buněk údaje.

 4. Po klepnutí pravým tlačítkem do buňky se otevře místní nabídka, ve které máte k dispozici další příkazy pro práci s obsahem buňky.

 5. Po klepnutí pravým tlačítkem na okraj tabulky se otevře místní nabídka tabulky, pomocí níž můžete mimo jiné upravit název a popis tabulky nebo rovnoměrně rozmístit řádky či sloupce.

 6. Po klepnutí pravým tlačítkem do buňky se otevře místní nabídka, pomocí níž můžete mimo jiné vložit či odstranit řádky a sloupce.

  Chcete-li označit obdélníkovou oblast buněk, označte buňku v jednom rohu, držte tlačítko myši a přejeďte myší do protilehlého rohu obdélníku, poté uvolněte tlačítko myši.

  Chcete-li označit jednu buňku, klepněte na tuto buňku, držte tlačítko myši, přejeďte myší na vedlejší buňku a zpět, uvolněte tlačítko myši.

Vložení nové tabulky jako objektu OLE

Prázdný sešit LibreOffice Calc je možné do snímku přidat jako objekt OLE.

 1. Přejděte na snímek, do kterého si přejete vložit sešit.

 2. Zvolte Vložit - Objekt OLE - Objekt OLE. Klepněte na Vytvořit nový a zvolte Sešit LibreOffice. Klepněte na OK. Po klepnutí do sešitu můžete zadávat data.

 3. Pro prohlédnutí snímku klepněte mimo sešit.

Pro zvětšení tabulky bez zvětšování buněk poklepejte na tabulku a přetáhněte rohový úchyt. Pro zvětšení buněk uvnitř tabulky klepněte na tabulku a přetáhněte rohový úchyt.

Vložení sešitu ze souboru

Když vložíte existující sešit do svého snímku, změny provedené v původním sešitu se na vašem snímku neprojeví. Je nicméně možné dělat změny v tabulce ve svém snímku.

 1. Přejděte na snímek, do kterého si přejete vložit sešit.

 2. Zvolte Vložit - Objekt OLE - Objekt OLE.

 3. Zvolte Vytvořit ze souboru a klepněte na Hledat.

 4. Najděte soubor, který si přejete vložit, a klepněte na OK.

  Zaškrtnutím pole Odkaz na soubor vložíte soubor jako odkaz.

note

Celý sešit je vložen do vašeho snímku. Přejete-li si zobrazit jiný list, než který je zobrazený, poklepejte na sešit a vyberte jiný list.


Podpořte nás!