Tisk prezentací

Implicitní nastavení tiskárny

 1. Výchozí volby tisku pro LibreOffice Impress nastavíte volbou - LibreOffice Impress - Tisk.

Nastavení voleb tiskárny pro aktuální prezentaci

 1. Zvolte Soubor - Tisk.

 2. Vyberte kartu LibreOffice Impress nebo Možnosti a nastavte možnosti tisku.

  Tato nastavení přepíší výchozí nastavení tiskárny v - LibreOffice Impress - Tisk, ale pouze pro aktuální tiskovou úlohu.

Volba rozvržení tisku pro podklady

 1. Zvolte Soubor - Tisk.

 2. Na kartě Obecné dialogového okna Tisk vyberte ze seznamu Dokument položku „Podklady“.

 3. Zvolte počet snímků na jeden list papíru.

Nastavení možností tisku pro podklady

 1. Klepněte na kartu Podklady.

 2. Zvolte Vložit - Číslo stránky a otevře se dialog Záhlaví a zápatí.

 3. Klepněte na Poznámky a podklady a zadejte text záhlaví a zápatí podkladů.

  V tomto dialogu se nacházejí čtyři oblasti se zaškrtávacími poli pro Záhlaví, Datum a čas, Zápatí a Číslo stránky. Tyto čtyři oblasti odpovídají čtyřem oblastem v rozích zobrazení předlohy podkladů.

 4. Zadejte text pro záhlaví, zápatí a datum. Pokud chcete stránky s podklady číslovat, zaškrtněte pole Číslo stránky, Pokud chcete vytisknout záhlaví, ujistěte se, že je zaškrtnuto pole Záhlaví.

 5. Klepněte na Použít na všechny.

  Pole v předloze podkladů se na obrazovce neaktualizují, ale zadaný text se vytiskne.

Tisk podkladů nebo poznámek

 1. Zvolte Soubor - Tisk.

 2. Klepněte na seznam Dokument a vyberte typ obsahu pro tisk.

 3. Zvolte Podklady nebo Poznámky a vyberte počet snímků na jeden list papíru.

tip

Pokud chcete při tisku rozvrhnout snímky na papíře jinak, přetáhněte je v zobrazení Podklady pomocí myši.


Tisk rozsahu snímků

 1. Zvolte Zobrazení - Pořadač snímků.

 2. Držte stisknutý Shift a klepněte na snímky, které si přejete tisknout.

 3. Zvolte Soubor - Tisk.

 4. V části Oblast a kopie vyberte volbu Snímky.

 5. Zadejte čísla snímků, které chcete vytisknout, a klepněte na OK.

Podpořte nás!