Použití obrazovky přednášejícího

Obrazovka přednášejícího umožňuje zobrazovat prezentaci na externí obrazovce (projektor nebo velká televize) a zároveň ovládací prvky prezentace na obrazovce počítače.

Odlišné zobrazení na obrazovce počítače a na obrazovce pro posluchače nabízí přednášejícímu rozšířené možnosti ovládání prezentace. Na obrazovce počítače má k dispozici aktuální a následující snímek, poznámky ke snímku a časovač prezentace.

note

Obrazovka přednášejícího funguje pouze v operačních systémech podporujících více monitorů a pouze tehdy, jsou-li připojeny dva monitory (jeden z nich může být monitor notebooku).


Zapnutí obrazovky přednášejícího

Chcete-li povolit obrazovku přednášejícího:

Dialogové okno Možnosti, Obecné pro Impress

Chcete-li zapnout obrazovku přednášejícího:

Ovládací prvky obrazovky přednášejícího

Ovládací prvky obrazovky přednášejícího

Klávesové zkratky obrazovky přednášejícího

Při spuštění prezentace pomocí Obrazovky přednášejícího můžete využít následující klávesové zkratky:

Akce

Klávesa (klávesy)

Následující snímek nebo následující efekt

Klepnutí levým tlačítkem, šipka vpravo, šipka dolů, mezerník, Page Down, Enter, Return

Předchozí snímek nebo předchozí efekt

Klepnutí pravým tlačítkem, šipka vlevo, šipka nahoru, Page Up, Backspace

Použít ukazatel myši jako pero

'P'

Vymazat veškerý rukopis na snímku

'E'

První snímek

Home

Poslední snímek

End

Předchozí snímek bez efektů

Alt+Page Up

Následující snímek bez efektů

Alt+Page Down

Ztmavení/obnovení obrazovky

'B', '.'

Zesvětlení/obnovení obrazovky

'W', ','

Ukončení prezentace

Esc, '-'

Přechod na snímek číslo

Číslo a Enter

Zvětšení/zmenšení velikosti písma poznámek

'G', 'S'

Posun poznámek nahoru/dolů

'A', 'Z'

Posun ukazatele v zobrazení poznámek dozadu/dopředu

'H', 'L'

Zobrazení Obrazovky přednášejícího

Ctrl-'1'

Zobrazení poznámek prezentace

Ctrl+'2'

Zobrazení přehledu snímků

Ctrl-'3'

Přepnout monitory

+'4'

Vypnout režim ukazatele jako pera

+'A'


Režimy obrazovky přednášejícího

Normální režim

V normálním režimu se na obrazovce počítače zobrazuje vlevo aktuální snímek a vpravo další snímek.

Normální režim obrazovky přednášejícího

Režim Poznámky

V režimu Poznámky se vlevo zobrazuje aktuální snímek, pod ním další snímek a vpravo poznámky k aktuálnímu snímku.

Režim Poznámky

Režim Pořadač snímků

V režimu Pořadač snímků se na obrazovce počítače zobrazují všechny snímky. Režim umožňuje zobrazit vybraný snímek mimo pořadí v prezentaci.

Režim Pořadač snímků

Podpořte nás!