Fotoalbum v aplikaci Impress

Vloží do prezentace fotoalbum.

Fotoalbum v aplikaci Impress umožňuje rychle vložit do prezentace sadu obrázků a vytvořit tím dokument vhodný pro nepřetržité spouštění v kiosku nebo při multimediální prezentaci.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit – Multimédia – Fotoalbum


Dialogové okno Fotoalbum v Impressu

Chcete-li vložit do prezentace fotoalbum

 1. Otevřete existující nebo prázdnou prezentaci.

 2. Přejděte na snímek, který fotoalbu předchází.

 3. Zvolte Vložit – Multimédia – Fotoalbum.

 4. V dialogovém okně Vytvořit fotoalbum klepněte na Přidat.

 5. Vyhledejte soubory, které si přejete vložit.

  Ikona poznámky

  Jestliže se několik obrázků nachází ve stejné složce, můžete vybrat jejich skupinu tím, že při klepnutí na název souboru podržíte klávesu Shift nebo .


 6. Klepnutím na Otevřít soubory přidáte do fotoalba.

  Ikona tipu

  Klepnutím na název souboru obrázek zobrazíte v části Náhled


 7. V seznamu Rozvržení snímku vyberte počet obrázků na snímek.

 8. Zaškrtněte pole Přidat ke každému snímku popisek, chcete-li vložit textová pole s popisky.

 9. Zaškrtněte pole Zachovat poměr stran, chcete-li se vyhnout deformaci obrázků při jejich umísťování na snímky. Obrázky budou na snímcích v původní podobě.

 10. Zaškrtněte Vyplnit obrazovku, chcete-li, aby obrázek vyplnil celou obrazovku prezentace. Výsledný obrázek může být větší než snímek.

 11. Zaškrtněte Obrázky jako odkazy, chcete-li vytvořit odkazy na umístění obrázků v souborovém systému nebo na internetu. Při této možnosti obrázky nebudou vloženy do dokumentu s prezentací.

 12. Klepněte na Vložit snímky.

warning

Klepnutím na Zpět se fotoalbum nesmaže. Chcete-li snímky smazat, klepněte na snímky v panelu snímku pravým tlačítkem a vyberte Smazat snímek.


Podpořte nás!