Instrukce pro použití LibreOffice Impress

Na stránce nápovědy pro LibreOffice obecně najdete rady, které jsou společné pro všechny části balíku, např. práce s okny a nabídkami, přizpůsobení LibreOffice, zdroje dat, Galerie a přetahování.

Pokud potřebujete nápovědu k jiné aplikaci, přepněte aplikaci v poli se seznamem v navigační části.

Prohlížení a tisk prezentace

Zobrazení prezentace

Změna pořadí snímků

Animace přechodů mezi snímky

Změna výplně pozadí

Vytvoření vlastní prezentace

Přibližování pomocí klávesnice

Vyzkoušet časování změn snímků

Tisk s redukcí dat

Animované objekty a objekty 3D

Animace objektů v snímcích prezentací

Vytváření animovaných obrázků ve formátu GIF

Export animací ve formátu GIF

Výběr objektů vespod

Převod 2D objektů na křivky, mnohoúhelníky a 3D objekty

Import a export dat

Import stránek HTML do prezentací

Načítání palet barev, přechodů a šrafování

Načtení stylů čar a šipek

Tisk prezentací

Vytištění snímku, aby se vešel na papír

Otevření dokumentů uložených v jiných formátech

Ukládání dokumentů v jiných formátech

Různé

Použití klávesových zkratek v LibreOffice Impress

Seskupení objektů

Vkládání, úpravy a ukládání rastrových obrázků

Kopírování formátování pomocí štětečku formátu

Odstranění přímého formátování z dokumentu

Změna výplně pozadí

Přidání záhlaví a zápatí pro všechny snímky

Písmomalba a vytvoření grafického textu

Přibližování pomocí klávesnice

Kreslení křivek

Úprava křivek

Použití záchytných bodů

Vložit snímek ze souboru

Vkládání sešitů do snímků

Převod znaků textu na objekty kresby

Převod rastrových obrázků na vektorovou grafiku

Použití stylu čáry pomocí nástrojové lišty

Definování stylů šipek

Definování stylu čáry

Podpořte nás!