Úprava křivek

Segment křivky je tvořen dvěma datovými (koncovými) body a dvěma řídícími body (úchyty).Řídící čára spojuje řídící bod s datovým bodem. Tvar křivky je možné změnit převedením datového bodu na jiný typ, nebo přetažením řídících bodů na jiné místo.

Také je možné změnit vlastnosti čáry tak, že ji označíte a zvolíte Formát - Čára.

Ikonka

Pro zobrazení datových a řídících bodů křivky vyberte čáru a klepněte na ikonu Body na liště Kresba. Datové body jsou zobrazeny jako čtverce a řídící body jako kružnice. Řídící bod může překrývat datový bod.

Pro úpravu segmentu křivky:

 1. Vyberte křivku a klepněte na ikonu Body na liště Kresba.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

Pro rozdělení křivky:

Je možné rozdělit pouze křivku s třemi a více datovými body.

 1. Vyberte křivku a klepněte na ikonu Body na liště Kresba.

 2. Vyberte datový bod a klepněte na ikonu Rozdělit křivku na liště Upravit body.

Pro vytvoření uzavřeného tvaru:

 1. Vyberte křivku a klepněte na ikonu Body na liště Kresba.

 2. Na liště Upravit body klepněte na ikonu Uzavřít Bézierovu křivku.

Pro převedení datového bodu na křivce:

 1. Vyberte křivku a klepněte na ikonu Body na liště Kresba.

 2. Klepněte na datový bod, který si přejete převést a proveďte jednu z následujících akcí:

Pro přidání datového bodu:

 1. Vyberte křivku a klepněte na ikonu Body na liště Kresba.

 2. Na liště Upravit body klepněte na ikonu Vložit body.

 3. Klepněte na čáru, kam si přejete přidat bod, a kousek zatáhněte.

Ikona tipu

Pokud datový bod nemá kontrolní bod, vyberte datový bod a klepněte na ikonu Převést na křivku na liště Upravit body.


Pro odstranění datového bodu:

 1. Vyberte křivku a klepněte na ikonu Body na liště Kresba.

 2. Klepněte na bod, který chcete odstranit.

 3. Na liště Upravit body klepněte na ikonu Odstranit body.

Podpořte nás!