Kreslení křivek

Ikona Křivka Ikona na liště Kresba otevře nástrojovou lištu pro kresbu Bézierových křivek. Bézierovy křivky jsou určeny počátečním a koncovým bodem, které se nazývají „kotvy“. Zakřivení Bézierovy křivky určují řídící body („úchyty“). Přesunutí řídícího bodu změní tvar Bézierovy křivky.

Ikona poznámky

Řídící body jsou viditelné pouze v režimu „Úprava bodů“. Řídící body se zobrazují jako kroužky, kotevní body jsou zobrazeny jako čtverečky. Počáteční bod je o trochu větší než ostatní.


Je možno spojit segmenty Bézierových křivek a rovných čar a vytvořit tak složité Bézierovy křivky. Ke spojení segmentů lze použít tři druhy přechodů:

Jak používat nástroj Křivka

 1. Na nástrojové liště Kresba otevřete nástrojovou lištu Křivky Ikona a vyberte nástroj KřivkaIkona.

 2. Klepněte na místo, kde má čára začínat a táhněte myší směrem, kterým má čára vést. Směr ukazuje řídící čára.

  Pokud chcete omezit směr čáry na 45 stupňů, podržte během tažení myší klávesu Shift.

 3. Uvolněte myš na místě, kdy by měl být první řídící bod.

 4. Přesuňte ukazatel na místo, kde chcete, aby segment čáry končil. Křivka se mění podle ukazatele.

 5. Proveďte jeden z následujících kroků:

Jak používat Čáry od ruky

 1. Na nástrojové liště Kresba otevřete nástrojovou lištu Křivky Ikona a vyberte nástroj Čára od rukyIkona.

 2. Klepněte na místo, kde chcete křivku začít a držte tlačítko myši.

 3. Nakreslete čáru od ruky podobně jako tužkou.

 4. Čáru ukončíte uvolněním tlačítka myši.

Podpořte nás!