Použití klávesových zkratek v LibreOffice Impress

Ikona poznámky

Některé klávesové zkratky může používat váš systém. Tyto zkratky nejsou LibreOffice k dispozici. Zkuste změnit nastavení klávesových zkratek v LibreOffice (Nástroje - Přizpůsobit - Klávesnice) nebo ve svém systému.


Pro přístup k příkazům LibreOffice Impress i pro navigaci po pracovní ploše můžete použít klávesnici. LibreOffice Impress používá pro vytvoření objektů kresby stejné klávesové zkratky jako LibreOffice Draw.

Výběr zástupných objektů

Automatická rozvržení LibreOffice Impress používají zástupné prvky pro nadpisy snímků, text a objekty. Zástupný prvek vyberete stisknutím +Enter. Na další zástupný prvek se přesunete opětovným stisknutím kláves +Enter.

note

Pokud stisknete +Enter poté, co dosáhnete posledního zástupného objektu na snímku, za aktuální snímek se vloží se nový. Nový snímek má stejné rozvržení jako aktuální snímek.


Pro vytvoření nebo úpravu objektu kresby

 1. Pomocí klávesy F6 se přepněte na lištu Kresba.

 2. Pomocí šipky vpravo se posuňte na ikonu požadovaného nástroje.

 3. Je-li vedle ikony šipka, je možno k danému nástroji otevřít další nástrojovou lištu. Stiskněte šipku nahoru nebo dolů k otevření lišty, poté stiskem šipek doleva nebo doprava vyberte ikonu.

 4. Stiskněte +Enter.

  Objekt se vytvoří uprostřed aktuálního dokumentu.

 5. Do dokumentu se vrátíte stisknutím +F6.

  Pomocí kurzorových šipek je možné objekt přemístit na požadované místo. Chcete-li vybrat příkaz z místní nabídky objektu, stiskněte Shift+F10.

Pro výběr objektu

 1. Stisknutím +F6 se vrátíte do dokumentu.

 2. Pomocí klávesy Tab se přepínejte mezi objekty, až vyberete potřebný objekt.

Během prezentace

Spuštění prezentace

Chcete-li spustit prezentaci od začátku, stiskněte F5.

Chcete-li spustit prezentaci od aktuálního snímku, stiskněte Shift+F5.

Přechod na další snímek nebo další animovaný efekt

Mezerník

Přechod na další snímek bez přehrání animovaných efektů

+PageDown

Návrat na předchozí snímek

+PageUp

Přejděte na určitý snímek

Napište číslo stránky snímku a stiskněte Enter.

Ukončit prezentaci

Esc nebo -.

Pořadač snímků

Když se poprvé přepnete na pořadač snímků, stiskněte Enter, aby pracovní plocha pro vstup z klávesnice získala zaměření. V ostatních případech stiskněte F6 pro přepnutí na pracovní plochu, a poté stiskněte Enter.

Vybírání a rušení výběru snímků

Použijte kurzorové klávesy, abyste se dostali na snímek, který si přejete vybrat a potom stiskněte Mezerník. Pro přidání dalšího snímku do výběru použijte kurzorové klávesy pro navigaci na snímek (snímky), které si přejete přidat a stiskněte znovu Mezerník. Pro zrušení výběru snímku, najeďte na (vybraný) snímek a stiskněte Mezerník.

Kopírování snímku:

 1. Pomocí kurzorových kláves přejděte na snímek, který si přejete zkopírovat, a potom stiskněte +C.

 2. Přesuňte se na snímek, kam si přejete vložit zkopírovaný snímek, a potom stiskněte +V.

Přesouvání snímku:

 1. Pomocí kurzorových kláves přejděte na snímek, který si přejete přesunout, a potom stiskněte +X.

 2. Umístěte kurzor na místo, kam si přejete snímek přesunout, a potom stiskněte +V.

 3. Vyberte Před nebo Za aktuální snímek a potom klepněte na OK.

Podpořte nás!