Dálkové ovládání prezentace – uživatelská příručka pro Impress Remote

LibreOffice Impress Remote je aplikace s otevřeným kódem, dostupná pro operační systémy Android a iOS, která umožňuje ovládat prezentace LibreOffice Impress pomocí mobilního zařízení.

Ikona aplikace Impress Remote

Impress Remote zobrazí na obrazovce zařízení náhledy snímků a pod nimi příslušné poznámky. Tažením prstu na obrazovce přejdete v prezentaci vpřed nebo zpět. Můžete také zobrazit mozaiku snímků a pomocí ní rychle přejít přímo na požadovaný snímek.

Počítač, na němž je spuštěna prezentace LibreOffice Impress, je s mobilním zařízením propojen prostřednictvím Bluetooth nebo síťového připojení.

Vlastnosti aplikace Impress Remote

Impress Remote je užitečná aplikace umožňující ovládat prezentaci na počítači na dálku, takže se během své přednášky můžete procházet. Hlavními vlastnostmi aplikace jsou:

Požadavky:

Počítač:

Mobilní zařízení:

Stažení a instalace aplikace Impress Remote na mobilní zařízení

Stáhněte aplikaci Impress Remote z úložiště Google Play Store nebo Apple Store, kde ji vyhledáte zadáním řetězce „Impress Remote“ do vyhledávacího pole. Ujistěte se, že výsledkem je aplikace od organizace The Document Foundation (TDF). Nainstalujte Impress Remote na mobilní zařízení stejným způsobem jako jiné mobilní aplikace.

Nastavení aplikace Impress Remote

Je-li aplikace na mobilním zařízení povolena, na stránku Nastavení přejdete klepnutím do pravého rohu obrazovky na stránce Počítač. K dispozici jsou následující nastavení:

Připojení počítače k mobilnímu zařízení

Na mobilním zařízení i na počítači povolte Bluetooth a obě zařízení spárujte. Informace o tom, jak povolit Bluetooth, nastavit pro něj identifikátor a spárovat zařízení, naleznete v uživatelské příručce k mobilnímu zařízení a k operačnímu systému počítače. Jakmile je spárování provedeno, mobilní zařízení je připraveno na ovládání prezentace.

Případně můžete zařízení připojit pomocí sítě (včetně sítě Wi-Fi). V tom případě musí být počítač i mobilní zařízení připojeny ke stejné síti.

Povolení ovládání pomocí Impress Remote v aplikaci LibreOffice Impress

Chcete-li spustit prezentaci aplikace Impress pomocí mobilního zařízení, je nutné povolit, aby zařízení mohlo Impress ovládat. Postupujte následovně:

  1. Otevřete LibreOffice Impress.

  2. Přejděte na Nástroje – Možnosti – LibreOffice Impress – Obecné. Zobrazí se níže uvedené dialogové okno.

  3. V možnostech prezentace zaškrtněte pole Povolit dálkové ovládání a klepněte na OK.

Zavřete aplikaci LibreOffice Impress a znovu ji spusťte.

Dialogové okno Možnosti, Obecné pro Impress

Ovládání prezentace:

tip

Před spuštěním prezentace zakažte podle výše uvedeného návodu vypínání obrazovky a zamykání obrazovky mobilního zařízení. Zkontrolujte, zda má mobilní zařízení pro dobu trvání prezentace dostatečně nabitou baterii.


  1. Ujistěte se, že je mobilní zařízení spárováno s počítačem pomocí Bluetooth nebo síťového připojení.

  2. Otevřete v aplikaci LibreOffice Impress prezentaci, kterou si přejete ukazovat.

  3. Na mobilním zařízení otevřete aplikaci Impress Remote a vyberte identifikátor počítače pro Bluetooth.

  4. Jakmile klepnete na název počítače, do aplikace Impress Remote se automaticky nahrají snímky prezentace včetně části s poznámkami.

  5. Tažením prstu na mobilní obrazovce doleva nebo doprava měníte snímky. Poznámky snímku se nacházejí v dolní části obrazovky.

  6. V mobilní aplikaci můžete také nastavit časovač, který určuje pro každý snímek dobu zobrazení.

  7. Snímky lze měnit také pomocí kláves hlasitosti na mobilním zařízení. Chcete-li je povolit, otevřete nastavení a pro aplikaci Impress Remote zaškrtněte pole Akce pro klávesy hlasitosti.

Snímky obrazovky mobilní aplikace Impress Remote:

Impress Remote: zobrazení počátečního náhledu

Alternativní režim: všechny náhledy snímku umožňující přímý výběr nebo přecházení mezi snímky. Aktuální snímek je označen červeně.

Podpořte nás!