Import stránek HTML do prezentací

Do snímku je možné importovat jakýkoliv textový soubor, včetně textu v HTML.

Pro vložení textu ze souboru do snímku:

  1. In the place where you want to insert the text, choose .

  2. Vyberte „Text“ nebo „HTML dokument“ v položce Typ souboru.

  3. Najděte soubor s textem, který si přejete vložit, a poté klepněte naVložit.

Pokud textový soubor obsahuje více textu než může být vloženo do jednoho snímku, je možné text rozdělit do více snímků.

  1. Poklepejte na vložený text pro jeho upravení.

  2. Vyberte všechen text, který leží mimo viditelnou oblast snímku a stiskněte +X.

  3. Zvolte a poté stiskněte +V.

  4. Opakujte kroky 1 až 3, dokud text nebude ve všech snímcích.

Podpořte nás!