Použití záchytných bodů

V Impress a Draw můžete spojti dva tvary úsečkou nazývanou spojnice. Když nakreslíte mezi tvary spojnici, připojí se k záchytným bodům u každého tvaru. Každý tvar má několik výchozích záchytných bodů, jejich rozmístění závisí na podobě tvaru. Můžete přidat vlastní záchytné body a přichytit spojnici k nim.

Přidání nebo úprava záchytných bodů

  1. Nejprve jedním z následujících kroků zobrazte u všech prvků stávající záchytné body:

  1. Klepněte na ikonu Vložit záchytný bod na nástrojové liště Kresba.

  2. Vyberte na snímku prvek, ke kterému si přejete přidat záchytné body.

  3. Klepněte na místo, kde chcete přidat nový záchytný bod.

    Pokud je tvar vyplněný, můžete klepnout kamkoliv. Pokud tvar vyplněný není, můžete klepnout na okraj. Po vložení záchytného bodu jej můžete tažením přemístit na jiné místo.

Pomocí čtyř ikon vedle ikony Vložit záchytný bod můžete zvolit směry, ze kterých bude povoleno připojení spojnice k tomuto záchytnému bodu. Pro každý záchytný bod můžete zvolit jeden či více směrů.

Pokud je aktivní ikona Relativní záchytný bod, záchytný bod se při změně velikosti objektu pohybuje tak, aby zachoval svou relativní pozici k okrajům objektu.

Pokud ikona Relativní záchytný bod není aktivní, nejsou ikony vedle ní zašedlé. Pomocí těchto ikon můžete určit, kam se záchytný bod umístí při změně velikosti objektu.

Podpořte nás!