Přidání záhlaví a zápatí pro všechny snímky

Každý snímek je založen na předloze snímku. Text, obrázky, tabulky, pole či další objekty, které umístíte na předlohu snímku, se na všech snímcích založených na této předloze zobrazí jako pozadí.

Předlohy existují pro snímky, poznámky a osnovy.

Přidání předdefinovaného záhlaví nebo zápatí

Všechny typy předloh mají několik předdefinovaných oblastí pro zobrazení data, zápatí a čísla snímku.

Když se přepnete do zobrazení předlohy, můžete tyto oblasti po předloze přesouvat. Můžete také přidat doplňující text, měnit velikost oblastí a po výběru obsahu upravit formátování textu. Např. můžete změnit velikost nebo barvu písma.

tip

Předdefinovaná oblast záhlaví je k dispozici pouze pro poznámky a podklady. Pokud chcete záhlaví na všech snímcích, můžete přesunout oblast zápatí do horní části předlohy snímku.


Objekty, které vložíte na předlohu snímku, se zobrazí na všech snímcích, které jsou na dané předloze založeny.

 1. Zvolte Vložit - Záhlaví a zápatí.

  Otevře se dialogové okno se dvěma kartami: Snímky a Poznámky a podklady, ve kterých můžete upravit obsah předdefinovaných oblastí.

  Dialogové okno Záhlaví a zápatí

  Ve výchozím nastavení je pole Datum a čas povoleno, ale formát je nastaven na Pevný a textové pole je prázdné, takže se na snímku datum a čas nezobrazí.

  Ve výchozím nastavení je pole Zápatí povoleno, ale textové pole je prázdné, takže na snímcích není zápatí viditelné.

  Ve výchozím nastavení není pole Číslo snímku zaškrtnuto, takže se nezobrazuje.

 2. Zadejte nebo vyberte obsah, který se má zobrazit na všech snímcích.

 3. Pokud chcete změnit umístění a formátování objektů předlohy, zvolte Zobrazit - Předloha snímku.

  Uvidíte předlohu snímku s oblastmi v dolní části. Oblasti můžete přesouvat a měnit formátování polí. Také můžete zadat text, který se u polí zobrazí.

 4. Klepněte do oblasti Datum a přesuňte pole pro datum a čas. Označte pole <datum/čas> a upravte formátování pole, tím se změní formát data a času na všech snímcích. Totéž platí pro oblasti Zápatí a Číslo snímku.

 5. Předdefinované prvky předlohy snímku se v prezentaci běžně zobrazují. Jejich viditelnost můžete nastavit volbou Snímek - Prvky předlohy.

  Dialogové okno Rozvržení předlohy

Přidání textového objektu jako záhlaví nebo zápatí

Kamkoliv do předlohy snímku je možné přidat textový objekt.

 1. Zvolte Zobrazit - Předloha snímku.

 2. Na liště Kresba vyberte ikonu Text Ikona.

 3. Tahem v předloze snímku vytvořte textový objekt a poté vepište nebo vložte svůj text.

 4. Po skončení zvolte Zobrazit - Normální.

tip

Do záhlaví nebo zápatí je také možné přidat pole, např. datum nebo číslo stránky, a to volbou Vložit - Pole.


Podpořte nás!