Změna výplně pozadí

Použití barvy, přechodu nebo šrafování jako pozadí

 1. Zvolte a poté klepněte na kartu Pozadí.

 2. V poli Výplň proveďte následující:

  Zvolte Barva a poté klepněte na barvu v seznamu.

  Zvolte Přechod a poté klepnutím vyberte typ přechodu v seznamu.

  Zvolte Šrafování a poté klepnutím vyberte typ šrafování v seznamu.

 3. Klepněte na OK.

Použití obrázku jako pozadí

Obrázek na pozadí může být zobrazen buď tak, že se přizpůsobí velikosti , nebo jako dlaždice.

 1. Zvolte a poté klepněte na kartu Pozadí.

 2. V oblasti Výplň vyberte Rastr a poté klepněte na obrázek v seznamu.

  Ikona poznámky

  Pokud si přejete použít pro pozadí vlastní obrázek, zavřete dialogové okno Nastavení stránky a poté vyberte Formát - Oblast. Klepněte na kartu Rastry a poté na Importovat. Najděte obrázek, který chcete vložit, a klepněte na Otevřít. Při návratu na kartu Pozadí se vložený obrázek zobrazí v seznamu Rastr.


 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  Pro zobrazení celého obrázku jako pozadí zrušte zaškrtnutí pole Dlaždice v oblasti Umístění a poté vyberte Automatická úprava šířky a výšky.

  K zobrazení obrázku jako dlaždic vyberte Dlaždice, a nastavte volby Velikost, Umístění, a Odchylka pro obrázek.

 4. Klepněte na OK.

Tyto úpravy jsou platné pouze pro aktuální prezentaci nebo kresbu.

Uložení nové předlohy jako šablony

 1. .

 2. Volbou Zobrazit - Normální zavřete zobrazení předlohy.

 3. Volbou Soubor - Šablony - Uložit jako šablonu dokument uložíte jako šablonu.

 4. Zadejte název šablony. Neměňte kategorii "Moje šablony". Klepněte na OK.

Nyní můžete pomocí okna Šablony otevřít novou prezentaci nebo kresbu, která bude na nové šabloně založena.

Podpořte nás!