Animace přechodů mezi snímky

Je také možné použít speciální efekt, který se přehraje, když snímek zobrazíte.

Pro aplikaci přechodového efektu na snímek

  1. V Běžném zobrazení vyberte snímek, ke kterému si přejete přidat transformační efekt.

  2. Na panelu Úlohy klepněte na Přechod snímku

  3. Vyberte přechod snímku ze seznamu.

Přechodový efekt si můžete prohlédnout v okně dokumentu.

Ikona poznámky

Na panelu snímků se objeví ikona vedle náhledů těch snímků, které obsahují přechod snímku. Jestliže prezentujete pomocí Obrazovky přednášejícího, ikona značí, že další snímek obsahuje přechod snímku.


Pro aplikaci stejného přechodového efektu na více než jeden snímek

  1. V zobrazení Pořadač snímků vyberte snímky, kterým si přejete přiřadit přechodové efekty.

    V případě potřeby můžete měnit přiblížení snímků pomocí nástrojové lišty Přiblížení Ikona Přiblížení.

  2. Na panelu úloh klepněte na Přechod mezi snímky.

  3. Vyberte přechod snímku ze seznamu.

Pro prohlédnutí přechodového efektu snímku klepněte na malou šipku pod snímkem v panelu Snímky.

Pro odstranění přechodového efektu

  1. V zobrazení Pořadač snímků vyberte snímky, u kterých si přejete odstranit přechodový efekt.

  2. Vyberte Bez přechodu v seznamu na panelu Úlohy.

Podpořte nás!