Animace objektů v snímcích prezentací

Na objekty na snímku je možné používat přednastavené animační efekty.

Použití animačního efektu na objekt:

  1. Na snímku v Běžném zobrazení vyberte objekt, který si přejete animovat.

  2. Volbou Zobrazit - Animace otevřete na postranní liště kartu Vlastní animace. Klepněte na tlačítko Přidat (+) a vyberte efekt animace.

  3. V dialogu Vlastní animace klepněte na kartu s požadovanou kategorií efektů. Zvolte efekt a klepněte na OK.

Pro přehrání animace klepněte na tlačítko Přehrát.

note

Na panelu snímků se zobrazí ikona vedle těch snímků, které obsahují jeden či více objektů s vlastní animací. Jestliže prezentujete pomocí Obrazovky přednášejícího, ikona značí, že další snímek obsahuje vlastní animaci.


Jak použít a upravit efekt cesty:

Objekt lze animovat, aby se pohyboval po určité cestě. Můžete použít předdefinovanou nebo vlastní cestu.

Pokud zvolíte „Křivka“, „Mnohoúhelník“ nebo „Čára od ruky“, dialogové okno se zavře a můžete nakreslit vlastní cestu. Pokud kresbu dokončíte a nezrušíte, vytvořená cesta se odstraní z dokumentu a vloží jako efekt cesty.

Úprava cesty

Pokud je zobrazen panel Vlastní animace, zobrazují se na snímku v průhledné vrstvě cesty všech efektů na aktuálním snímku. Vždy jsou zobrazeny všechny cesty, lze tedy snadno vytvořit navazující cesty.

Cestu označíte klepnutím na ni. Na označené cestě se zobrazí úchyty, kterými můžete cestu posunout nebo změnit její tvar. Poklepáním na cestu se spustí režim úprav bodů. Tento režim lze také spustit příkazem Úpravy - Body nebo stisknutím klávesy F8.

Pro odebrání animačního efektu z objektu:

  1. Na snímku v Běžném zobrazení vyberte objekt, kterému si přejete odebrat efekt.

  2. Zvolte Prezentace - Vlastní animace.

  3. Klepněte na Odstranit.

Podpořte nás!