Vytváření animovaných obrázků ve formátu GIF

Na snímcích je možné animovat objekty kresby, textové objekty a grafické objekty (obrázky) a vytvořit tak zajímavější prezentaci. LibreOffice Impress nabízí jednoduchý editor animací, kde je možné vytvořit animované obrázky poskládáním objektů ze snímku. Animačního efektu je dosaženo pomocí postupného (opakovaného) zobrazování statických objektů, které vytvoříte.

Ikona tipu

Vytvoříte-li rastrovou animaci (animovaný GIF), je možné každému snímku přiřadit časovou prodlevu a určit, kolikrát se má animace přehrát.


Pro vytvoření animovaného GIFu:

 1. Vyberte objekt nebo skupinu objektů, které si přejete začlenit do animace, a vyberte Vložit - Multimédia - Animovaný obrázek.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

 1. V oblasti Skupina animace zvolte Rastrový objekt.

  Použijte animační časovou přímku pro určení času zobrazení snímku a počtu opakování (cyklů) dané animace.

 2. Zadejte číslo snímku v poli Číslo obrázku (levé políčko).

 3. V poli Doba trvání (uprostřed) zadejte počet sekund, kdy má být políčko zobrazeno.

 4. Opakujte poslední dva kroky pro každý snímek ve své animaci.

  Ikona tipu

  Svou animaci si můžete prohlédnout s využitím řídících prvků nalevo od Čísla obrázku.


 5. Vyberte počet opakování animace v kombinovaném poli Počet opakování (vpravo).

 6. Zvolte typ zarovnání objektů v poli Zarovnání.

 7. Klepněte na Vytvořit.

Podpořte nás!