Převod 2D objektů na křivky, mnohoúhelníky a 3D objekty

Dvourozměrné (2D) objekty je možné převést a vytvořit tak jiné tvary. LibreOffice může převést 2D objekty na následující typy objektů:

Dva typy 3D objektů

Pro převod objektu na křivkový obrys:

  1. Vyberte 2D objekt na snímku nebo na stránce.

  2. Klepněte pravým tlačítkem na objekt a zvolte Převést - Na křivku.

Pro úpravu tvaru objektu klepněte na ikonu BodyIkona na nástrojové liště Kresba a táhněte za úchyty objektu. U křivek můžete docílit změny tvaru také tažením za kontrolní body úchytu.

Pro převedení 2D objektu na mnohoúhelník:

  1. Vyberte 2D objekt na snímku nebo na stránce.

  2. Klepněte pravým tlačítkem na objekt a zvolte Převést - Na mnohoúhelník.

Pro úpravu tvaru objektu klepněte na ikonu BodyIkona na nástrojové liště Kresba a táhněte za úchyty objektu.

Pro převedení 2D objektu na 3D objekt:

  1. Vyberte 2D objekt na snímku nebo na stránce.

  2. Klepněte na ikonu Plastičnost zap/vypIkona na nástrojové liště Kresba, nebo na objekt klepněte pravým tlačítkem a zvolte Převést - Na 3D objekt.

Pro editaci vlastností 3D objektu použijte nástrojovou lištu Čára a výplň a nástrojovou lištu 3D nastavení.

Ikona tipu

Pro převod textového objektu na 3D použijte ikonu Galerie PísmomalbyIkona na nástrojové liště Kresba.


Pro převedení 2D objektu na 3D rotační objekt:

Rotační 3D objekt je vytvořen rotací vybraného objektu kolem jeho vertikální osy.

  1. Vyberte 2D objekt na snímku nebo na stránce.

  2. Klepněte pravým tlačítkem na objekt a zvolte Převést - Na 3D rotační objekt.

Pro editaci vlastností 3D objektu použijte nástrojové lišty Čára a výplň a Nastavení 3D.

Ikona tipu

2D objekt je možné před jeho konverzí pootočit, a vytvořit tak složitější 3D tvar.


Podpořte nás!