Seznamy

Pro vybrané odstavce přidá číslování nebo odrážky, upraví úrovně osnovy a přesune odstavce na snímku nahoru či dolů.

Neseřazený seznam

Přiřadí nebo odstraní odrážky označeným odstavcům.

Seřazený seznam

O úroveň výše

Přesune odstavec seznamu, v němž je umístěn kurzor, nebo vybrané odstavce seznamu o jednu úroveň seznamu výše.

O úroveň níže

Přesune odstavec seznamu, v němž je umístěn kurzor, nebo vybrané odstavce seznamu o jednu úroveň seznamu níže.

Přesune odstavec, v němž se nachází kurzor, nebo vybrané odstavce, za následující odstavec.

Přesune odstavec, v němž se nachází kurzor, nebo vybrané odstavce před předchozí odstavec.

Podpořte nás!