Klávesové zkratky Obrazovky přednášejícího

Při spuštění prezentace pomocí Obrazovky přednášejícího můžete využít následující klávesové zkratky:

Akce

Klávesa (klávesy)

Následující snímek nebo následující efekt

Klepnutí, šipka vpravo, šipka dolů, mezerník, Page Down, Enter, 'N'

Předchozí snímek nebo předchozí efekt

Klepnutí pravým tlačítkem, šipka vlevo, šipka nahoru, Page Up, Backspace, 'P'

První snímek

Home

Poslední snímek

End

Předchozí snímek bez efektů

Alt+Page Up

Následující snímek bez efektů

Alt+Page Down

Ztmavení/obnovení obrazovky

'B', '.'

Zesvětlení/obnovení obrazovky

'W', ','

Ukončení prezentace

Esc, '-'

Přechod na snímek číslo

Číslo a Enter

Zvětšení/zmenšení velikosti písma poznámek

'G', 'S'

Posun poznámek nahoru/dolů

'A', 'Z'

Posun ukazatele v zobrazení poznámek dozadu/dopředu

'H', 'L'

Zobrazení Obrazovky přednášejícího

Ctrl-'1'

Zobrazení poznámek prezentace

Ctrl+'2'

Zobrazení přehledu snímků

Ctrl-'3'


Podpořte nás!